ořešák královský (Juglans regia)

ořešák královský
Juglans regia

čeleď: ořešákovité (Juglandaceae)

další názvy: ořešák vlašský

Popis
Opadavý, jednodomý strom, jež dorůstá do výšky až 25 m a dožívá se až 100 let (zřídka až 300 let). Větve jsou olivově zelené až šedohnědé, terminální pupen řídce plstnatý. List je až 40 cm dlouhý a je složen obvykle ze 3–4 jařem, tzn. z (5–)7–9(–13) lístků. Lístky elipsoidního až podlouhlého tvaru jsou leskle zelené, po obou stranách ± lysé (s chomáčky chlupů v paždí žilek), celokrajné nebo mělce nepravidelně vykrajované (mladé stromky a výmladky s listy řídce zubatými). Samčí květy jsou uspořádány v až 11 cm dlouhých jehnědách, zatímco samičí v 2–5četných klasech. Plodem je elipsoidní až kulovitá, 4–7 cm veliká, lysá a hladká peckovice. Vnější a střední vrstva oplodí (rubina) za zralosti nepravidelné praská a následně odpadává. Ořech (pecka) je podlouhlý až kulovitý, 3–5 cm dlouhý, s různě tlustou skořápkou. Skořápka ořechu je na povrchu hladká, mělce zaobleně rozbrázděná, se dvěma podélnými lištami. Ořešák kvete v dubnu a květnu. Plodit začíná obvykle v 8–10 letech. Původní pravděpodobně ve stř. a z. Asii.
Nároky na stanoviště
Ořešáku vyhovují hluboké a kypré půdy s dostatkem živin. Nedaří se mu na těžkých, zamokřených, příp. mělkých a suchých půdách. Silné zimní mrazy poškozují dřevo, zatímco jarní mrazy letorosty a květy. Pěstování ve vyšších podmínkách je možné pouze za příznivých mikroklimatických podmínek.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Expresní doprava