ořešák (Juglans)

ořešák
Juglans

čeleď: ořešákovité (Juglandaceae)

Popis
Statné opadavé stromy, zřídka keře, aromatické. Listy střídavé, spirálně postavené, lichozpeřené. Pupeny polokulovité. Letorosty tlusté, s přehrádkovanou dření, listové jizvy velké, srdčité. Květenství jednodomá, jednopohlavná. Samčí květy v tlustých jehnědách na loňských větvičkách. Samičí květy jednotlivě nebo v klasech na konci letorostů. Plodem je nepravá peckovice s dužnatým, ohnívajícím nebo kožovitým obalem a dřevnatou, zbrázděnou skořápkou (ořech). Klíčí hypogeicky.
Existuje 15–20 druhů.  

ořešák černý 
Strom 30–40(50) m vysoký, s široce rozkladitou korunou. Borka černá, hluboce brázditá. Dřevo polokruhovitě pórovité, s hnědým až fialovým jádrem. Listy v obrysu úzce podlouhlé, lichozpeřené (někdy sudozpeřené), sedmi- až jedenáctijařmé, 30–60 cm dlouhé, lístky vejčitě kopinaté, 6–12 cm dlouhé, největší uprostřed listu, na bázi asymetrické, s protaženou špičkou, pilovité, na líci lysé, na rubu jen řídce chlupaté, řapík i vřeteno listu žláznatě chlupaté. Terminální pupeny hustě chlupaté. Letorosty šedo až červenohnědé, chlupaté, později olysalé, dřeň světle hnědá. Samčí jehnědy 5–10 cm dlouhé, samičí květy po 1–4. Ořech kulovitý, nepravidelně hluboce brázditý, tmavohnědý, tlustostěnný. Chlupatý dužnatý hnědavý obal v době zralosti kašovatí. 
Oblast rozšíření: Východní část Severní Ameriky.  

ořešák královský 
Strom 10–25(30) m vysoký, s řídkou, široce rozkladitou korunou. Borka světle až tmavošedá, s lenticelami, až ve vyšším stáří podélně mělce rozpraskaná. Dřevo polokruhovitě pórovité, s kávově hnědým jádrem. Listy v obrysu obvejčité, lichozpeřené, troj- až čtyřjařmé, 20–40 cm dlouhé, lístky eliptické, 5–15 cm dlouhé, koncový největší, celokrajné, leskle zelené, oboustranně lysé, jen na rubu v paždí žilek s chomáčky chlupů, řapík i vřeteno listu lysé. Terminální pupeny řídce plstnaté. Letorosty olivově zelené až hnědavé, lysé, dřeň světle hnědá. Samčí jehnědy 7–11 cm dlouhé, samičí květy po 2–5. Ořech mělce brázditý, světlé hnědý. Dužnatý zelený obal v době zralosti nepravidelně puká a opadává. 
Oblast rozšíření: Malá a Střední Asie, Himálaj, Barma, Čína. V jihovýchodní Evropě zdomácnělý.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava