obaleči rodu Cnephasia (Cnephasia)

obaleči rodu Cnephasia
Cnephasia spp.

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: obalečovití (Tortricidae)

Hostitelské spektrum
Kmín a jiné druhy z čeledi miříkovitých (Apiaceae).
Popis druhu
Několik velmi si navzájem podobné druhů obalečů z rodu Cnephasia
Rozpětí křídel motýlů se pohybuje od 16–23 mm. Přední křídla bývají bílošedá až hnědošedá. Vrchol křídel je zpravidla celý tmavý. 
Housenky mají vždy okrově žlutou hlavu a tělo mají šedobílé nebo žlutobílé. Na těle větší či menší černé bradavičky, jež nejsou bíle lemovány.
Možnost záměny druhu
Housenky jsou zaměnitelné s housenkami plochušky kmínové (Depressaria daucella). Na rozdíl od ní mají housenky vždy okrově žlutou hlavu a bradavičky na těle nemají bíle lemovány. 
Příznaky poškození
V květnu okousané květy, květní stonky a nažky.
Životní cyklus
Má jednu generaci v roce. Přezimují motýli. Samičky kladou od června vajíčka na živné rostliny. Housenky minují v listech. Po třetím svlékání ožírají a spřádají květenství. Kuklí se po 4 týdnech žíru, asi o 1 až 2 týdny dříve než plochuška kmínová.
Hospodářský význam
Není stále jasné, kolik druhů obalečů blízce si příbuzných se na kmínu vlastně příležitostně vyskytuje. Navíc housenky tohoto druhu jsou na kmínu často přítomné ve stejném období jako housenky plochušky kmínové a pravděpodobně též dochází k zaměňování obou škůdců. Škodlivost obalečů je spíše podružná. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nové porosty zakládat co nejdále od porostů, které se v daném roce budou sklízet.
Chemická ochrana rostlin
Ochrana kmínu proti housenkám obalečů se obvykle samostatně neprovádí. V podstatě je společná s ochranou proti plochušce kmínové. Při rozhodování se o nutnosti aplikace (v případě spojení s ochranou proti plochuškám), při volbě insekticidu a termínu aplikace zohlednit fakt, že kmín je hojně navštěvován řadou druhů hmyzu (nejen včely), které nesmí být postřikem ohroženy. 
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Expresní doprava