Kategorie

Najdete nás na Facebooku

obaleč zimolezový (Adoxophyes orana)

obaleč zimolezový
Adoxophyes orana

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidopteračeleď: obalečovití (Tortricidae)

další názvy: zavíječ zimolezový

vědecká synonyma: Acleris reticulana, Adoxophyes congruana, Adoxophyes fasciata, Adoxophyes oranella, Adoxophyes reticulanus, Adoxophyes tripsiana, Cacoecia reticulana, Capua congruana, Capua orana

Hostitelské spektrum
Jabloň (Malus sp.), hrušeň (Pyrus sp.), může se vyskytovat i na třešni, švestce, meruňce a rybízu.
Popis druhu
Dospělý motýl měří v rozpětí křídel 1,7–2,2, cm. Samec je menší než samice. Barva křídel samců je červenookrová, samice je mají nejčastěji šedohnědě zbarvená, někdy mohou být i žlutá či žlutohnědá. 
Vajíčka jsou světle žlutá, kulovitá a asi 0,7 mm široká.
Housenky jsou zelené, odstíny se mohou lišit. Starší housenky jsou tmavě zelené až šedé. Procházejí 4 vývojovými fázemi. 
Příznaky poškození
Housenky přezimující generace obaleče zimolezového i dalších slupkových a pupenových obalečů ožírají na jaře pupeny a květy, tato poškození však nebývají významná. 
Závažné škody působí zejména housenky 1. generace žírem na plodech, kdy dochází k deformacím, nekrózám, korkovatění ran a sekundárním infekcím houbovými patogeny. 
Housenky 2. generace, pokud se vyskytuje, později skeletují listy a napadají mladé plody, a to zejména v místech, kde k plodům přiléhají listy. Způsobují drobná povrchová poškození plodů do hloubky 2-6 mm, která jsou vstupní branou pro napadení houbovými a bakteriálními chorobami.
Životní cyklus
Obaleč zimolezový má 2 až 3 generace za rok. Přezimují housenky ve volně tkaném kokonu v záhybech větví nebo v prasklinách v kůře. Od března škodí žírem na rašících pupenech a ožírají výhonky. Spřádají listy do zámotků a v místě žíru se kuklí. Dospělci přezimující generace létají v červnu. K páření a kladení vajíček dochází ve večerních hodinách, kdy teploty jsou kolem 13 °C. 
Vajíčka kladou na listy ve snůškách tvořených až 150 vajíčky. Mladé larvy konzumují mladé listy, pupeny, plody, květy. Kuklí se v kokonu ze suchých listů, který spřádají. Poslední generace se objevuje v září. 
Hospodářský význam
Obaleč zimolezový patří k hospodářsky nejvýznamnějšímu zástupci skupiny slupkových obalečů, mezi něž dále patří obaleč zahradní Archips podana (Scopoli, 1763) a obaleč ovocný Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Obdobné příznaky poškození způsobují i pupenoví obaleči - obaleč jabloňový Hedya nubiferana (Haworth, 1811) a obaleč pupenový Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775). Lokálně mohou způsobit až 80 % ztráty na výnosech. V některých případech se mohou škody objevit až ve skladech, kde se líhnout housenky z vajíček nakladených krátce před sklizní.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana je opět založena na podpoře přirozených antagonistů škodlivých druhů obalečů (ozelenění meziřadí, vyřazení toxických pesticidů).
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Efektivní jsou lapací pásy z vlnité lepenky, do nichž housenky hledající úkryt zalézají. Následným sběrem lapacích pásů je pak možno housenky zlikvidovat.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Expresní doprava