ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

obaleč révový (Sparganothis pilleriana)

1-2 z 2
obaleč révový
Sparganothis pilleriana

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: obalečovití (Tortricidae)

vědecká synonyma: Oenophthira pilleriana ab. obscurana, Pyralis danticana, Pyralis pillerana, Pyralis vitana, Pyralis vitis, Sparganothis pilleriana f. uniformata, Tortrix luteolana, Tortrix pilleriana

Hostitelské spektrum
Kromě révy vinné se může vyskytovat na mnoha dalších druzích rostlin, např. na třešni ptačí (Prunus avium), hrušni obecné (Pyrus communis), kdouloni obecné (Cydonia oblonga), bezu černém (Sambucus nigra), ostružiníku (Rubus fruticosu), chmelu otáčivém (Humulus lupulus) i jasanu ztepilém (Fraxinus excelsior), vrbě košíkářské (Salix viminalis) a také např. na plaménku plotním (Clematis vitalba).
Popis druhu
Obaleč révový je 1–1,5 cm dlouhý motýl, s rozpětím křídel 2–2,5 cm. Přední křídla jsou světle hnědá s nepatrným měděným leskem, přičemž, zejména samečci, mají na křídlech 2–3 tmavohnědé, dozadu směřující, příčné pruhy. Pro obaleče révového je typické protažené, dopředu čnějící ústní ústrojí. 
Vajíčka jsou asi 1 mm velká a plochá. 
Housenky jsou po vylíhnutí 1,5 mm velké, v dospělosti 3 až 4 cm. Zpočátku jsou světle šedé nebo zelenavé, před kuklením tmavošedé. Hlava a štítek jsou černé. Nohy jsou černé až hnědočerné. Zelenavé nebo žluté chloupky vyrůstají z nepatrných bílých nebo černých bradaviček. 
Kukla je asi 1,4 cm velká, štíhlá, zpočátku zelená, později kaštanově hnědá. 
Na spodní straně listů se nacházejí v červenci a v srpnu vajíčka poskládaná více či méně taškovitě přes sebe.
Příznaky poškození
Na jaře při kontrole poškození oček se nacházejí na rašících očkách drobné, kulaté otvory o průměru menším než 1 mm s tmavými kuličkami trusu po obvodu. Podle intenzity požeru bývají očka více či méně vyhlodána. 
Po vyrašení se housenky zdržují na listech, které mohou skeletovat až na nervaturu. Koncem června až začátkem července lze poznat napadení obalečem révovým podle požraných a dohromady spředených listů, v nichž se housenky ukrývají a kuklí ve spředené trubičce. Při rozbalení hnízda se housenky obaleče snaží z listů pohybem nazpět ukrýt a skákáním dosáhnout okraje listu, aby se po vláknech spustily dolů.
Životní cyklus
Z vajíček vylíhlé housenky, převážně opředené, přezimují v trhlinách kůry kmínku. Brzy na jaře na začátku rašení se objevují první dospělci obaleče na rašících očkách, zavrtávají se do nich a vykusují je. Později lze nalézt již starší, velké housenky na listech, které skeletují a mohou způsobit holožír. 
Za 6–8 týdnů a po 4 svlékáních se housenky kuklí ve spředených listech. Líhnutí z kukly nastává asi za 2 týdny, v červenci. Po kopulaci kladou samičky 15 až 200 vajíček v několika, střechovitě uspořádaných, snůškách na horní stranu listů. Za 10–20 dnů se z vajíček líhnou 1,5 mm velké housenky. Ty se snaží přemístit na okraj listu, aby se odtud na vytvořeném jemném vlákně spustily na kmínek révy k přezimování. Obaleč révový přechází již od poloviny léta do zimního klidu - diapauzy. 
Obaleč révový má pouze 1 generaci v roce.
Hospodářský význam
Obaleč révový je v současné době považován ve střední Evropě za příležitostného škůdce. Tam, kde se již objevil, se však může vyskytovat ve velkých množstvích a způsobovat značné škody. 
Obaleči jsou dobří letci a velké vzdálenosti mohou překonávat aktivním letem. Pasivně se šíří pomocí listů v zámotcích nebo na listech se snůškami vajíček. 
Provádění ochranných opatření
Ošetřuje se na lokalitách pravidelných škodlivých výskytů.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
Použití selektivních biologických přípravků s účinným organismem Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki nebo přípravků s úč. látkou spinosad.
Chemická ochrana rostlin
Zásady správné aplikace
Upřednostněny by měly být selektivně působící insekticidy, které neomezují užitečné členovce (regulátory růstu a vývoje členovců) a důsledně vyloučeny široce působící insekticidy (organofosfáty, pyrethroidy). Ošetření povolenými přípravky na ochranu rostlin se provádí na základě monitorování přítomnosti housenek škůdce na keřích révy. 
Optimální termín ošetření nastává na jaře při rašení, kdy se housenky rozlézají ze zimních úkrytů k rašícím pupenům, zavrtávají se do nich a vyžírají je.

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH