ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

obaleč obilní Cnephasia pumicana

1-2 z 2
obaleč obilní
Cnephasia pumicana

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidopteračeleď: obalečovití (Tortricidae)

Charakteristika
Hostitelské spektrum
Polyfágní druh, významněji: pšenice, ječmen, oves.
Popis
Drobný, nenápadný motýlek. Dospělec je šedě zbarvený, s rozpětím křídel 15–20 mm. 
Vajíčka jsou oválná, běložlutá, později načervenalá, 0,5 mm dlouhá.  
Housenky jsou žluté až oranžové, dlouhé 11–13 mm se snovací schopností.  
Kukla je zhruba 7 mm dlouhá, červenohnědá.
Příznaky poškození
Miny v listech. Zprvu vypadají jako nenápadné, 5–8 mm dlouhé nekrotické čárky. Později se prodlužují a rozšiřují. Okénkování a okrajový žír na listech. Požerky stébla pod klasem, požerky na obilkách, částečná nebo úplná běloklasost.
Možnost záměny poškození
Z dalších druhů rodu Cnephasia mohou podobné poškození působit: o. bylinný (C. incertana), o. jitrocelový (C. stephensiana), o. polní (C. asseclana), o. obecný (C. communana).
Životní cyklus
Motýli létají počátkem léta (konec června a červenec) v noci. Vajíčka kladou na kmeny a větve stromů. Vylíhlé housenky (srpen) nepřijímají potravu a přezimují v trhlinách kůry v zámotcích. Na jaře (březen) se při teplotách 13 °C probouzejí, předou vlákno a větrem jsou rozneseny po okolních polích. První 3 instary minují v listech, později okusují okraje listů a okénkují. Pak nakusují stébla pod klasem a okusují obilky v klasech. Larva má 6 instarů. Housenka se kuklí na hostitelské rostlině, u obilnin v listové pochvě.
Hospodářský význam
Vyskytuje se ve škodlivém množství jen v některých letech. Obvykle napadá jen okraje porostů. K plošnému napadení dochází jen při přemnožení a při větrném počasí v jarním období při migraci housenek. Larvy snižují výnos a znehodnocují zrno. 
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Sleduje  se výskyt min s housenkami na listech. Kontroluje se 100 odnoží  (10 míst × 10 odnoží). Pro definování stupně výskytu se vypočítává průměrný počet min na odnož.
Monitorování housenek starších instarů v porostu probíhá vizuální kontrolou klasů ve fázi mléčné zralosti (75 BBCH). Kontroluje se 100 klasů (10 míst × 10 klasů) a sleduje se počet poškozených klasů. 
K signalizaci náletu imag lze použít feromonové či světelné lapače. Pozorování samců ve feromonových lapácích se provádí – 2 × týdně (nejlépe dopoledne v rozmezí 3 dnů) od období, kdy první zrna dosáhla poloviny své konečné velikosti do plné zralosti, fáze 71–89 BBCH. Zjišťuje se průměrný počet samců na 1 lapák za 1 den. 
Všechna pozorování se provádí v okrajovém, 50m pásu v blízkosti dřevin.

DELTASTOP CPP

feromonový lapač - obaleč obilní
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
180,00 Kč s DPH