ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

obaleč mramorovaný (Lobesia botrana)

1-5 z 5
obaleč mramorovaný
Lobesia botrana 

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: obalečovití (Tortricidae)

vědecká synonyma: Polychrosis botrana

Hostitelské spektrum
Oba druhy jsou polyfágové.
Popis druhu
Obalečík jednopásý 
Drobný motýl, v rozpětí křídel měří 13–15 mm. Přední křídla má slámově žlutá uprostřed s nápadnou tmavou příčnou páskou. Zadní křídla jsou šedofialová. Motýli obaleče jednopásého dosahují délky 6-7 mm. V rozpětí křídel měří 13-15 mm. 
Vajíčka jsou plochá, čočkovitého nebo bochánkovitého tvaru, žlutozelená, průhledná a opálově lesklá, 0,7–0,9 mm velká; několik dnů po snůšce jsou na nich patrny červené skvrny.  
Dospělé housenky obaleče jednopásého dosahují délky 10–12 mm. Jsou různě zbarvené, nejčastěji hnědočervené s tmavou hlavou a štítkem. 
Obaleč mramorovaný
Drobný motýl, v rozpětí křídel měří 10–12 mm. Přední křídla má žlutohnědošedě mramorovaná. Zadní křídla jsou šedavá. Motýli obaleče mramorovaného jsou poněkud menší než obalečíka jednopásého.  
Vajíčka jsou plochá, čočkovitého nebo bochánkovitého tvaru, žlutozelená, průhledná a opálově lesklá, 0,5–0,7 mm velká, bez červených skvrn. 
Housenky obaleče mramorovaného jsou poněkud kratší, dospělá housenka měří 10 mm, žlutozelené a mají medově hnědě zbarvenou hlavu a štít. 
Příznaky poškození
Pavučinkou spředené květenství. Vykousané, později druhotně zahnívající nebo seschlé bobule.
Životní cyklus
Motýli obou druhů létají brzy na jaře, již koncem dubna případně počátkem května. Motýli druhé generace obaleče mramorovaného létají od začátku července, třetí generace v září a v říjnu. Maximum letu obaleče mramorovaného předchází maximu letu obalečíka jednopásého zhruba o tři dny. Obalečík jednopásý má dvě generace, obaleč mramorovaný až tři generace do roka. Samičky 1. generace kladou vajíčka na květenství, samičky druhé generace na bobule hroznů. Housenky poškozují poupata a spřádají květenství, resp. vyžírají bobule. Poškozené bobule zahnívají. Škodlivost 1. generace je na rozdíl od škodlivosti 2. generace zanedbatelná.
Obalečík jednopásý 
Koncem dubna a v květnu se líhnou motýlci 1. generace. Oplodněné samičky kladou vajíčka jednotlivě nebo ve skupinách na květenství. Po 8–12 dnech se líhnou housenky. Mladé housenky vyžírají kvítky, starší sežírají a spřádají části květenství. Po 20–25 dnech se kuklí. Motýli 2. generace obalečíka jednopásého létají od konce června a především v červenci. Oplodněné samičky kladou vajíčka na bobule. Za 5–7 dní se líhnou housenky, které vyžírají bobule. Housenka poškodí několik bobulí. Dospělá housenka se spouští ke kmínkům, kde se kuklí a přezimuje.  
Obalečík jednopásý má obvykle 2 generace do roka. Obalečík jednopásý se vyskytuje více v okrajových chladnějších oblastech a v chladnějších a vlhčích letech. Motýl je horší letec, létá po setmění.  
Obaleč mramorovaný 
Koncem dubna a v květnu létají motýli 1. generace. Oplodněné samičky kladou vajíčka jednotlivě nebo ve skupinách na květy a okolní listy. Mladé housenky vyžírají kvítky, starší sežírají a spřádají části květenství. Po 20–25 dnech se kuklí. Motýlci 2. generace létají ke konci června a především v červenci. Oplodněné samičky kladou vajíčka na bobule. Za 5–7 dní se líhnou housenky a vyžírají bobule. Každá housenka poškodí několik bobulí. Housenka obaleče mramorovaného je velice pohyblivá. Dospělá housenka se kuklí a přezimuje kukla v zápředku v prasklinách borky a v různých úkrytech. 
Obaleč mramorovaný má často až 3 generace do roka. Obaleč mramorovaný převládá v teplých oblastech a sušších a teplých letech. Létá za soumraku a při rozednění. Je dobrým letcem.
Hospodářský význam
Housenky pravidelně snižují jakost a celkový výnos hroznů, způsobují sekundární poškození houbovými chorobami (šedá hniloba hroznů).
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Podpora predátorů a parazitoidů. 
Významnými přirozenými nepřáteli housenek obalečů jsou lumčíci.
Nechemické metody ochrany rostlin
Z hlediska jistoty účinnosti a selektivity je nejvýhodnější použití metody dezorientace („matení samců“ nebo též „přerušení páření-mating disruption“) pomocí sexuálních feromonů. 
Při použití této metody dojde k „provonění“ vinice sexuálním feromonem, samečci nenajdou pomocí čichu samičky, které následně kladou neoplodněná vajíčka. Početnost populace a škodlivost škůdce rychle klesá.  
Tato metoda je vhodná jen pro větší plochy vinic (nad 5 ha) nebo pro izolované vinice. Metoda matení samců je vysoce efektivní a při správném použití, které umožní v dalších letech postupné snižování počtu odparníků na ha i ekonomicky výhodná.
Biologická a biotechnická ochrana
Použití selektivních biologických přípravků s účinným organismem Bacillus thuringiensis ssp.kurstaki nebo přípravků s úč. látkou spinosad. 
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Zásady správné aplikace
Biologické přípravky na bázi B. thuringiensisse použijí 3–5 dní po vrcholu letu.  
Upřednostnění selektivně působících insekticidů, které neomezují užitečné členovce a důsledné vyloučení široce působících insekticidů (organofosfáty, pyrethroidy). Stanovení termínu ošetření se provádí na základě průběhu letu motýlů při zohlednění působení použitého insekticidu.  
Regulátory růstu a vývoje členovců (diflubenzuron, fenoxicarb, teflubenzuron) se použijí v době počátku významného letu motýlů (počátku kladení vajíček). Nejvyšší účinnost vykazují, pokud samička naklade vajíčka na ošetřená květenství nebo jsou vajíčka zasažena krátce po nakladení. 
Ostatní ekologicky přijatelné účinné látky (indoxacarb, methoxifenozid, spinosad) se použijí 8–10 (14) dní po vrcholu letu 1. nebo 2. generace. 
Regulátory růstu a vývoje selhávají při pozdním použití. Organofosfáty používáme, pokud nebylo včas ošetřeno biologickým přípravkem nebo regulátorem, nebo za nízkých teplot, kdy je účinnost biopreparátů nedostatečná.
 Proti 1. generaci se zpravidla ošetřuje jen zcela výjimečně, případně pouze 1x (květen), ošetření bývá v našich podmínkách zpravidla neúčelné. Lze je doporučit pouze při slabé násadě květů (např. po mrazových škodách, nebo po špatné diferenciaci) a mimořádně silném náletu 1. generace obalečů do feromonových lapáků. 
Proti 2. generaci, jejíž let a kladení vajíček může za chladného, deštivého a větrného počasí trvat delší dobu, je možno ošetření zopakovat s přihlédnutím k délce doby účinnosti předchozího použitého insekticidu.
Obaleč mramorovaný Housenka Obaleče mramorovaného

DELTASTOP LB

feromonový lapač - obaleč mramorovaný
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
180,00 Kč s DPH

SpinTor 1 l balení

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH