obaleč konopný (Grapholita delineana)

obaleč konopný
Grapholita delineana

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: obalečovití (Tortricidae)

vědecká synonyma: Cydia delineana

Hostitelské spektrum
Konopí, chmel.
Popis druhu
Motýl v rozpětí 9–10 mm. Přední křídla bronzově hnědá se světlou skvrnou na vnitřním okraji. Zadní křídla hnědá.
Housenky jsou bělavé s červenými skvrnami, se světle hnědou hlavou. Dorůstají délky 8 mm. 
Příznaky poškození
Zduřené stonky. V místech zduření otvory. Později ožraná květenství a semena.
Životní cyklus
Housenky první generace nejprve okénkují listy, po prvním svlékání (to znamená po několika dnech) se vžírají do řapíků listů a do stonků. K tomuto dochází někdy na konci května a v průběhu června. Uvnitř stonků si housenky vyžírají typické komůrky, které nikdy nejsou delší než 2 cm (rozdíl proti zavíječům). Jedna housenka se tedy nikdy neprožírá v delším úseku stonku. Postupně ale, jak se konopí prodlužuje, housenky své komůrky opouští a putují po povrchu stonků (větví) výše. Třeba až do květenství, když je již vytvořeno. Zde pak vykusují nové otvory a budují si nové komůrky. Uvnitř silně napadeného stonku je možné vidět řadu komůrek (galerií) nad sebou. Délka vývoje jarních housenek je asi 21–33 dní. Poté se housenky uvnitř své poslední komůrky zakuklí. Kukly někdy vyčnívají z otvorů do vyžraných stonků. Z těchto kukel vyletují dospělci první letní generace, kteří jsou letově aktivní v průběhu července a srpna a brzy kladou v tom samém porostu vajíčka. 
Housenky druhé generace se již většinou neprokousávají do stonků a větví v květenstvích, ale ničí poupata, květy a zejména zrající semena. Květenství oplétají volně visícími pavučinkami. Housenky letní generace poté, co dorostou, opouští květenství a kuklí se níže ve stoncích, ale i třeba v kořenech či v půdě poblíž kořenů do 5–10 cm. Na jaře příštího roku z nich vyletují motýli přezimující generace (květen). 
Je ale velmi pravděpodobné, že v našich podmínkách to takto neprobíhá u všech jedinců. Velký podíl housenek druhé generace pravděpodobně nestihne zcela dokončit svůj vývoj, opustit květenství a zakuklit se. Jejich aktivita je totiž řízena délkou dne. Poté, co délka dne klesne pod 14 hodin (konec srpna, září), přestávají být aktivní a zavinují se do hedvábných kokonů přímo ve svinutých listech v květenstvích. Často více housenek při sobě. Připravují se takto na zimu. Tyto housenky se pak často dostávají do skladů spolu se sklizenými semeny. Kuklí se pak přímo na nich a jsou nebezpečným zdrojem pro napadení dalších lokalit. V případě, kdy by se konopí nesklízelo, by se tyto přezimující larvy zakuklily mělce v půdě přibližně v dubnu a dospělci by vylétli v květnu až v červnu. 
V našich podmínkách má obaleč konopný 2 generace. 
Dospělci nejsou příliš dobří letci. Ihned po vylíhnutí vyhledávají porosty konopí. Život dospělců netrvá déle než 2 týdny. Poté, co samičky naleznou porost, nezdržují se pronikáním do jeho hlubších částí a osídlují jen jeho okrajovou část. Po páření samičky obaleče konopného kladou 350–500 vajíček v určitých ohniscích obvykle při okrajích porostu. Avšak jen velmi malé procento z nich se vyvine až do druhého instaru housenky. 
Škůdce vyhledává slunná místa. Studené počasí v květnu po teplém počasí v dubnu jsou pro vývoj škůdce nepříznivé.
Hospodářský význam
Škodí obvykle housenky druhé generace. Při přemnožení mohou značně poničit semena a tedy snížit jejich výnos. Výskyt housenek je většinou omezen jen na okrajové části pozemků.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nejdůležitějším ochranným opatřením je získání nenapadeného osiva. Z agrotechnických způsobů ochrany je důležitá hluboká orba na podzim a prostorová izolace mezi porosty i v rámci let. Orba je směřována na jedince zimující mělce v půdě, v kořenech či v dolních částech stonků. 
Při zjištění a lokalizaci silně napadených ohnisek v porostu, bývají při okrajích a nemusí být velká, se doporučuje ohniska nesklízet, ale raději rovnou zničit.
Chemická ochrana rostlin
Lze použít postup ověřený v zahraničí. Samičky obaleče konopného kladou vajíčka v určitých ohniscích obvykle při okrajích. Když se tedy zasáhne ve vhodnou dobu, plně postačí ošetření 3 m širokého okrajového pásu porostu nebo přímo jen určité ohnisko výskytu. Vychází z monitoringu motýlů přezimující generace v období konce května do poloviny června. 
Možné je provést ošetření na housenky první generace a termín ošetření stanovit pomocí monitoringu počátečních symptomů po žíru vylíhlých housenek první generace.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava