Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

obaleč borový (Blastethia turionella)

obaleč borový
Blastethia turionella

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: obalečovití (Tortricidae)

vědecká synonyma: Blastesthia turionana, Pseudococcyx turionella

Hostitelské spektrum
Larvy se živí na jedincích rodu Pinus (P. sylvestris, P. mugo, P. nigra a P. contorta atp.). Pouze ojediněle se může druh vyskytnout na jiném jehličnanu (Abies alba), ale jedná se pouze o jednotlivé výskyty.
Popis škůdce
Rozpětí křídel je u dospělců v rozmezí cca 14−21 mm. Délka samotného jedince je 7 až 10 mm. Barva křídel je od šedé až po sytě oranžovou. Při klidovém stavu mají křídla i celé tělo především oranžovou barvu. Housenka je převážně červené barvy s charakteristickým počtem končetin (3 páry hrudních, 4 páry panožek a jeden pár pošinek).
Možnost záměny škůdce
Dospělec je klasický zástupce čeledi, a proto je snadno zaměnitelný s jinými obalečovitými. Rozdílem by měla být především silná inklinace tohoto druhu k borovicím (viz výše) s výskytem charakteristického poškození (viz níže). Také je charakteristická šedá až oranžová barva těla.
Příznaky poškození
Vývoj larev je situován do pupenů borovic. Pokud dojde k silnému poškození, jsou všechny pupeny v horních částech koruny hostitelské rostliny zničeny, což zásadně ovlivní budoucí habitus dřeviny.
Možnost záměny poškození
Poškození je hodně charakteristické, ale je možné ho zaměnit s poškozením od některých jiných druhů bezobratlých, kteří se v larválním stádiu vyvíjí v pupenech. Pro tento druh je charakteristická potravní inklinace k borovicím, resp. borovicovým pupenům.
Životní cyklus
Larvy se vyskytují od května až poloviny června, poté probíhá další vývoj. Generace je dle dostupných pramenů jednoletá.
Hospodářský význam
Je to druh, který má tendenci se výrazně namnožit v rozsáhlých monokulturách borovic především v rovinatém terénu.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava