ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

nádorovitost kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae)

1-3 z 3
nádorovitost kořenů brukvovitých
Plasmodiophora brassicae

říše: Protozoa řád: Plasmodiophorales čeleď: Plasmodiophoraceae

další názvy: plasmodioforová nádorovitost brukvovitých, boulovitost kořenů brukvovitých, boulovitost, plasmodiofora, hlenka

Hostitelské spektrum
Patogen napadá všechny rostliny z čeledi brukvovité (Brassicaceae), tzn. brukvovité zeleniny (hlávkové zelí, květák, brokolici, kedluben, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kadeřávek, pekingské zelí, čínské zelí, tuřín, vodnici, ředkvičky, ředkev), brukvovité olejniny (řepku, řepici, hořčici), brukvovité plodiny používané na zelené hnojení, brukvovité plevele (ředkev ohnici, hořčici ohnici, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku aj.) a okrasné rostliny (např. zástupce rodů AlyssumArabisAubrietiaCheiranthusCochleriaDescurainiaDrabaHesperisIberisLepidium LunariaMatthiolaSysimbrium). Mimo čeleď brukvovitých např. rezeda vonná, lichořeřišnice větší, jetel plazivý, jílek vytrvalý, srha laločnatá, medyněk vlnatý, jahodníky, mák vlčí.
Příznaky napadení
Napadené rostliny jsou menší, mají žlutozelené nebo fialové listy, často vadnou. Na kořenech jsou viditelná nepravidelná ztloustlá místa - později boule různého tvaru (perličkovité, vřetenovité nebo kulovité) a velikosti. Zpočátku jsou bělavé, kompaktní, později vnitřní pletivo hnědne nebo je šedobílé, ke konci vegetace se nádory rozpadají. 
Možnost záměny
Hálky způsobené patogenem P. brassicae je možné zaměnit s hálkami, které způsobuje krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma). Rozdíl je vidět na řezu, kdy u krytonosce zelného je hálka dutá s jednou nebo více larvami nebo již bez larev.
Životní cyklus
V půdě patogen přežívá ve formě velmi malých (3 μm) trvalých spor. Vyklíčené spory (primární zoospory) aktivně vyhledávají kořenové vlásky a pronikají do nich. Zde vznikají primární plasmodia, z nich gamety a nakonec bičíkaté sekundární zoospory, které opouštějí kořenové vlásky. Tím končí primární cyklus, který probíhá u všech rostlin čeledi Brassicaceae i rezistentních a dokonce i u rostlin jiných botanických čeledí (viz hostitelské spektrum). Sekundární zoospory se v půdě shlukují v zygoty, které pronikají do mladých kořenů, kde vznikají sekundární plasmodia. Jejich činností dochází ke zvětšení (hypertrofii) a zmnožení (hyperplazii) buněk hostitele, a tím k tvorbě nádorů na kořenech. Ve zvětšených buňkách kořenů se vytváří obrovské množství trvalých spor, které se po rozpadu kořenů dostávají do půdy. Tím je cyklus uzavřen. Optimální teplota půdy pro klíčení trvalých spor je 18 až 25 °C a minimální půdní vlhkost 50 % maximální vodní kapacity, s optimem 70 až 90 %. 
Hospodářský význam
Hospodářsky významné onemocnění kulturních brukvovitých rostlin se zvyšujícím se významem v pěstování (ve spojitosti s pěstováním řepky olejky). Výskyt choroby v ČR je lokální na zamořených lokalitách často ohniskový. Choroba je na zamořených lokalitách nejčastěji evidována v porostech z výdrolu a v porostech setých před agronomickým termínem pro danou oblast. Informace o výskytu lze nalézt na interaktivní mapě zde. Jedná se o výstup projektu NAZV QJ1310227:0 řešitelského týmu ČZU. Existuje více ras patogenu, znalosti o výskytu jednotlivých ras v ČR nejsou zatím k dispozici.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zabránit zamoření dosud zdravých pozemků. Udržovat optimální pH. Přerušit osevní sled brukvovitých minimálně na 6 let. V lokalitě výskytu před výsevem brukvovité plodiny provést vápnění půdy. Dodržet agronomický termín setí pro danou lokalitu (nesít řepku olejku ozimou předčasně). Volit odrůdy s vyšší odolností vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých. Využití odolných hostitelských rostlin, které donutí vyklíčit trvalé spory, ale neproběhne na nich celý vývojový cyklus. 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Fyzikální metody - propařování půdy (90 °C po dobu 20 až 30 minut), metoda je užitelná pouze ve sklenících.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se provádí před zásevem brukvovité plodiny. 
V zahraničí byly dosaženy dobré výsledky v případě použití dusíkatého vápna před setím brukvovité plodiny. Nejvyšší účinnost byla dosažena u práškové formy dusíkatého vápna. Dobrá účinnost byla dosažena až při dávkách 0,8 až 1,0 tuny na 1 hektar, což představuje vysoké náklady a vysokou dávku dusíku. Na menších plochách je možné použití přípravku Basamid granulát.