ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

můra kapustová (Lacanobia oleracea)

1-2 z 2
můra kapustová
Lacanobia oleracea

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: můrovití (Noctuidae)

vědecká synonyma: Diataraxia oleracea, Mamestra oleracea, Polia oleracea

Hostitelské spektrum
Polyfágní škůdce. Ze zelenin se vyskytuje zejména na brukvovité zelenině, salátu a rajčatech, včetně skleníkových. 
Popis druhu
Motýli v rozpětí 35–40 mm. Přední křídla dospělců jsou téměř jednobarevná rudohnědá, s nejasnými příčkami. Vlnovka na křídlech je vždy nápadná, čistě bílá s ostrým W. 
Vajíčka zelená, polokulovitá, žebrovaná. 
Housenky jsou různě zbarvené, žlutohnědé až rudohnědé na hřbetě se třemi podélnými čarami mezi nimiž jsou čtyři bílé, černé kroužkované tečky, které na hrudních článcích tvoří příčnou řadu. 
Příznaky poškození
Mladé housenky skeletují listy, starší vykusují do listů otvory a zažírají se do hlávek. Při přemnožení mohou způsobit holožíry. Napadené rostliny jsou znečištěny řídkým trusem, poškození může být vstupní branou původců chorob.
Životní cyklus
Motýli se živí nektarem. Vytváří 2 generace, ve vyšších polohách pouze jednu. Motýli 1. generace létají od konce dubna do června, 2. generace od konce července do začátku října. Přezimuje kukla v půdě. Samice klade až 1 100 vajíček ve skupinách po 50–150 kusech na rub listů, mohou být i v několika řadách nad sebou. Vajíčka 24–48 hodin před líhnutím housenek šednou (je vidět tmavá hlava). Vývoj vajíček trvá v závislosti na počasí 7–14 dní. Žír larvy provádějí v noci, ve dne se skrývají pod listím a hroudami zeminy. Housenka se kuklí v půdě do 10 cm.
Hospodářský význam
V zelinářských oblastech je méně významný škůdce brukvovité zeleniny, cukrové řepy a salátu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Hluboká orba ničí kukly v půdě.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
Lze použít přípravky na bázi Bacillus thuringiensis.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se provádí insekticidy při výskytu housenek. Nejvyšší účinnost je na housenky 1. a 2. instaru, které jsou nejcitlivější a žerou na povrchu, starší housenky jsou uvnitř hálek, kde nejsou zasaženy insekticidy. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti housenkám můr, případně proti žravým škůdcům registrovaným do brukvovité zeleniny.