ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

mšice třešňová (Myzus cerasi)

1-6 z 6
mšice třešňová
Myzus cerasi

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: mšicovití (Aphididae)

Hostitelské spektrum
Třešeň (Prunus sp.), višeň (Prunus sp.), svízele (Galium spp.), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), mařinka vonná (Asperula odorata).
Popis druhu
Samičky jsou cca 1,7 – 2 mm dlouhé. Tvar těla mají okrouhlý, silně vypouklý, lesklý a černě zbarvený.  
Vajíčka jsou zpočátku žlutozelená, později leskle černá.
Příznaky poškození
Mšice třešňová poškozuje v průběhu května a června sáním listy, letorosty a stopky plodů. Následkem jejího napadení přestávají růst letorosty, jsou deformované a chřadnou. Listy se svinují, vytvářejí shluky a později zasychají. Mšicemi vyměšovaná medovice má vliv na snížení asimilační schopnosti listů, ucpáváním průduchů. 
Plody jsou mnohdy neprodejné kvůli znečištění způsobeným svlečkami mšic (exuviemi) a černěmi narůstajícími na vyprodukované medovici. U mladých porostů je ztíženo tvarování koruny.
Životní cyklus
Mšice třešňová přezimuje ve stádiu vajíčka na 2 až 3 letých větvičkách a kůře třešní a višní. Během dubna se z těchto vajíček líhnou nymfy. Zatímco v průběhu května a června se setkáváme na letorostech s koloniemi bezkřídlých živorodých samiček, v červenci již v koloniích převládají okřídlené živorodé samičky, které přelétávají na mezihostitelské rostliny do nichž patří např. svízele (Galium spp.) a světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana) aj. Škůdce se vrací zpět na třešně a višně na podzim, kdy klade vajíčka.
Hospodářský význam
Při přemnožení škůdce je velmi pravděpodobné, že dojde k výrazným ztrátám na výnosech a také k oslabení stromů samotných.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Aplikace olejových přípravků na přezimující vajíčka v TM s insekticidy.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
U mladých stromků a to především v podmínkách soukromých zahrad, lze přistoupit k odstraňování napadených listů. V praxi produkčních výsadeb je tato metoda prakticky nevyužitelná.