Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

mšice hlohová (Dysaphis crataegi)

mšice hlohová
Dysaphis crataegi

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: mšicovití (Aphididae)

vědecká synonyma: Anuraphis crataegi, Dentatus crataegi, Yezabura crataegi

Hostitelské spektrum
Dicyklická. Prokázána na 49 druzích rostlin. Zimní hostitel: hlohy (Crataegus spp.) Letní hostitelé: mrkev, kopr, fenykl, pastinák atd.
Popis druhu
Velikost je 1,4-2,5 mm, zbarvení od nažloutle šedé až po zelené; tělo je pokryté voskovým popraškem. Je známa řada poddruhů.
Možnost záměny druhu
Na hlozích (Crataegus spp.) je možnost záměny s celou řadou mšic z rodu Dysaphis (D. angelicaeD. apiifolia aj), mšicemi rodu Aphis (A. craccivoraA. fabae, A. gossypiiA. pomiA. spiraecola) nebo dalšími významnými polyfágními mšicemi Myzus cerasiMyzus ornatusMyzus persicaeOvatus insitus aj. U mrkve (Daucus spp.) je možnost záměny s polyfágními mšicemi Aphis fabaeAphis lambersiCavariella aegopodiiMyzus ornatus,Myzus persicae aj.
Příznaky poškození
Škody sáním na mrkvi, kdy listy často kadeří nebo žloutnou. Dochází ke snižování listové plochy, úhynu mladých rostlin a znehodnocení kořene. Při kalamitních stavech mšic, mohou kořeny podléhat až úplné destrukci. Vytváří červené hálky na listech hlohů. Nejčastěji bývají napadány rostliny rostoucí na okraji pole. 
Životní cyklus
Vajíčka přezimují na hlohu u pupenů. Na jaře se líhnou nymfy, které sají na listech a letorostech. V druhé polovině května okřídlené samičky přelétávají na letního hostitele (mrkev), kde žijí na kořenech a listech až do podzimu. Počátkem října se vracejí zpět na hlohy.
Hospodářský význam
Škůdce mrkví. Vektor rostlinných virů.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava