ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Mšice (Aphidoidea spp.)

1-18 z 18
mšice zelná
Brevicoryne brassicae

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: mšicovití (Aphididae)

Hostitelské spektrum
Jarní a ozimá řepka, brukvovitá zelenina a brukvovité plevele.
Popis
Bezkřídlé samičky jsou asi 2–2,4 mm dlouhé, šedozelené, pokryté šedobílými voskovými výpotky. Okřídlené živorodé samice jsou 1,8–2 mm velké s černou hlavou a zelenavým, šedě ojíněným zadečkem. Hruď je černá, jen předohruď tmavohnědá. Tykadla jsou tak dlouhá jako tělo. Sifunkuli jsou krátké, soudečkovité. Tmavá žilnatina na křídlech.
Vajíčka jsou oválná,  0,5 mm dlouhá, černá.
Možnost záměny druhu
Mšice zelná je vzhledově tak výraznou mšicí, že její záměna s jinými mšicemi  je neobvyklá.
Příznaky poškození
Mšice zelná vytváří od poloviny května v horní části rostlin řepky velké nápadné kolonie. Rostliny se deformují, postupně žloutnou a posátá místa postupně odumírají. 
V podzimním období se na ozimé řepce vytváří mnohem menší kolonie na spodní straně listů. Přímé škody sáním jsou v této době  většinou málo výrazné, objevují se mírné deformace nebo změna barvy. Nepřímé škody mohou být mnohem závažnější. Mšice zelná přenáší virus mozaiky vodnice (TUMV) a virus západní žloutenky řepy (BWYV). 
Příznaky poškození virových onemocnění – od jara žlutavé skvrny na listech různé intenzity, postupně dochází k deformaci květenství a později šešulí. Rostliny jsou nápadné nezvyklým zbarvením listů – od žloutnutí až po antokyanové fialové zbarvení. Listy předčasně zasychají a odumírají. Postupně dochází pouze k vývoji malých deformovaných šešulí. Silně napadené rostliny jsou zakrslé. 
U brukvovité zeleniny mšice způsobují sáním deformace listů, žloutnutí až odumírání listů a celých rostlin. Nejčastěji se vyskytují na spodní straně listů a na vegetačních vrcholech.
Možnost záměny poškození
​V počátečním vývoji se mohou příznaky virových chorob zaměnit za poškození v důsledku nedostatku živin (např. nedostatek síry), později rostliny vypadají jako mimořádně zdeformované po sátí mšic, ale pochopitelně se mšice na rostlinách nevyskytují. 
U brukvovité zeleniny ​vzhledem k přítomnosti mšic lze jen těžko poškození zaměnit.
Životní cyklus
Mšice přezimuje černými vajíčky na přezimujících brukvovitých rostlinách. Začátkem května se v přírodě objevují první jedinci, kteří postupně mohou vytvářet velké kolonie neokřídlených mšic. Během vegetace se v těchto koloniích rodí i okřídlené samičky, které přelétávají na další brukvovité rostliny, kde opět zakládají kolonie. Mšice se po celé vegetační období množí partenogeneticky a jsou živorodé. Podle průběhu počasí mohou mít až 16 generací. Od poloviny října vytváří generaci, která se množí pohlavně, a samička klade malý počet vajíček, která přezimují.
Hospodářský význam
Mšice zelná způsobuje sáním velké škody v porostech jarní řepky, kde je často klíčovým škůdcem od období květu. V ozimé řepce se vyskytuje pouze na jednotlivých rostlinách v období tvorby šešulí a před dozráváním. Závažné škody zde nezpůsobuje.
Virové choroby řepky, které také přenáší mšice broskvoňová (Myzus persicae), se vyskytly v omezené míře pouze v roce 2010. Jejich vliv na výnos však může být vysoký. Při silném výskytu virózních rostlin bylo zjištěno snížení výnosu až o 30 %.
U brukvovité zeleniny dochází k poškození vegetačního vrcholu, oslabení rostlin a snížení jejich tržní hodnoty. Zvýšené výskyty na brukvovité zelenině jsou způsobeny mimo jiné namnožováním mšice zelné na řepce.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Preventivní opatření jsou dána technologií pěstování sadby. Spočívají především v pěstování sadby brambor v uzavřených pěstitelských oblastech, udržování izolačních vzdáleností od ostatních porostů a v předčasném ukončení vegetace, jehož termín by měl být odvozován nejen od velikosti hlíz, ale také od aktuálního náletu mšic. Přirozenými nepřáteli jsou slunéčka, larvy pestřenek a zlatooček, parazitoidní blanokřídlí, entomopathogenní houby aj.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Pro rozhodování o ošetření, zejména o počtu aplikací insekticidů je dále důležitá řada faktorů, jako je vnímavost odrůdy k virům, zdroje infekce, stupeň množení, lokalita, průběh povětrnostních podmínek, termín a způsob ukončení vegetace aj. I relativně slabý nálet může u citlivých odrůd znamenat vysoké procento přenosu virů, zvláště pokud se nepodaří dostatečně eliminovat zdroje infekce.
Chemická ochrana proti mšicím se provádí výhradně na množitelských porostech brambor. Účinnost postřikových insekticidních přípravků je podmíněna včasností aplikace, tj. musí být zahájena krátce po vzejití bramborových rostlin, kdy jsou k virové infekci velmi náchylné. Zásah proti vektorům musí být preventivní. Podle prognózy výskytu a výsledků monitorování jejich letové aktivity lze usměrňovat frekvenci zásahů.
Ošetření je třeba opakovat podle doby účinnosti použitého přípravku a intenzitu přizpůsobit konkrétnímu náletu mšic a výskytu populací neokřídlených mšic. 
Vedle přímých postřiků se doporučuje insekticidní moření sadby, kdy jsou rostliny chráněny od vzejití a odpadá riziko přerušení insekticidní clony např. při nepříznivém počasí, kdy nelze vjet do porostu. Po skončení účinnosti mořidla, což bývá za 8–10 týdnů po výsadbě, je třeba insekticidní clonu prodloužit postřiky insekticidy až do ukončení vegetace. 
Chemická ochrana proti mšicím je více efektivní proti perzistentním virům. U neperzistentních virů je efektivnost ochrany nižší, a proto musí být prováděna důsledně v komplexu s preventivními opatřeními. 

APHIDEND

Parazitická mšicomorka proti mšicím ve skleníku.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 650,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 1 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
1 935,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 2,5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 699,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 080,00 Kč s DPH

STOPSET PLUS

Žluté lepové desky
SKLADEM - dodání do 2 pracovních dní
50,00 Kč s DPH