ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

molovka zeravová (Argyresthia thuiella)

1-4 z 4
molovka zeravová
Argyresthia thuiella

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidopteračeleď: předivkovití (Yponomeutidae)

další názvy: molovka thujová

vědecká synonyma: Argyresthia thiella, Blastotere thuiella

Hostitelské spektrum
Jedná se fytofágního zástupce, který minuje asimilační aparát zástupců Thuja spp. Také byli zástupci spatřeni na dřevinách rodu Chamaecyparis.
Popis druhu
Rozpětí křídel je 5–7 mm. Hlava dospělců je bělavá stejně jako přední křídla s tmavými, hnědými a černými skvrnami na předním okraji. Na zadním okraji křídla jsou tři tmavé skvrny, prostřední je z těchto největší. Zadní křídla jsou šedá, kopinatá s dlouhými třásněmi. Housenka je až 5 mm velká, hnědozelená s černou hlavou. V prvním roce života prodělávají larvy čtyři svlékání, takže přezimují jako pátý larvální instar v mině, kde se v květnu následného roku kuklí.
Možnost záměny druhu
Rozdíly housenek molovky zeravové a m. jalovcové byly zjištěny např. v jejich chaetotaxii. Housenka molovky zeravové má poměrně krátké sety na celém těle na rozdíl od m. jalovcové. Ta má naopak sety na celém těle poměrně dlouhé.
Příznaky poškození
Housenky se krátce po vylíhnutí zahlodávají do asimilačního aparátu, kde vyžírají palisádový parenchym jehlic. Poškození způsobené prvním instarem není možné pouhým okem rozpoznat. U druhého instaru je možné vidět poškození cca. 1–2 mm velké. S dalším vývojem se poškození intenzivně zvětšuje. Symptomy a škody je možné zaregistrovat od konce července. Při bližším zkoumání miny najdeme drobný a kulovitý trus a housenku světle žluto zeleně zbarvenou s tmavě hnědou hlavou.
Možnost záměny poškození
Poškození bez podrobného prozkoumání a případné determinace housenky v mině a přítomného jemně válcovitého trusu má znaky nespecifického vadnutí většinou koncových částí větviček živných dřevin. 
Dle zkušeností se poškození druhu snadno zaměňuje s poškozením způsobovaným některými druhy kůrovců (např. kůrovec jalovcový - Phloeosinus thujae). Toto poškození je ovšem spojeno s odumíráním větších segmentů koruny (nikoli jen koncových částí větví), či celých dřevin. 
Také deficience některé pro strom důležité živiny může mít podobný charakter, jako poškození předmětným druhem.
Životní cyklus
Motýli létají v červnu a během dne je můžeme spatřit ukryté ve stinném větvoví zeravů, ve specifickém postoji, tj. opírají se o první dva páry končetin, zatímco třetí je přitažen ke vztyčenému zadečku. Molovka zeravová má v průběhu roku jedinou generaci.
Hospodářský význam
Tento druh škodí především jako fyziologický škůdce a to formou destrukce asimilačně aktivní části listů. Škody budou intenzivní především u mladších dřevin. Pokud je výskyt a aktivita tohoto druhu silná a opakovaná a navíc doplněná nějakým dalším stresujícím faktorem (sucho, aktivita kůru a dřevo vrtajícího hmyzu), může nastat úhyn hostitelských stromků.

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH