Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

molice vlaštovičníková (Aleyrodes proletella)

molice vlaštovičníková
Aleyrodes proletella

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: molicovití (Aleyrodidae)

Hostitelské spektrum
Polyfágní druh. Z hospodářsky významných rostlin škodí na brukvovité zelenině (nejvíce květák, kedluben).
Popis druhu
Dospělci mají na bílých křídlech 4 nevýrazné skvrnky. Jsou žlutaví se dvěma páry bílých křídel, 1-1,5 mm dlouzí. 
Vajíčka, nejprve žlutá, později černá. Podobají se miniaturním homolkám.
Larvy jsou žlutobílé, zploštělé, podlouhle oválné, s třemi páry noh a s červenýma očima. Dospělci i larvy pokrývá bílý voskový poprašek. 
Nymfy jsou dlouhé asi 0,8 mm, nepohyblivé, zploštělé, oválného tvaru, pokryté drobnými jehličkami voskových výpotků, které na okrajích tvoří třásnitý lem. 
Puparia jsou asi 0,8 mm dlouhá. 
Možnost záměny druhu
Záměna možná s jinými druhy molic např. molicí skleníkovou (Trialeurodes vaporariorum) a m. tabákovou (Bemisia tabaci).
Příznaky poškození
Larvy, nymfy i dospělci sají především na spodní straně listů, při silném výskytu listy žloutnou, deformují se a opadávají. Rostliny jsou pokryté medovicí, porostlou černěmi. Z napadených rostlin uskladněných v nechlazených skladech se líhnou dospělci, kteří poletují po skladu. Rovněž škodí nepřímo přenosem viróz.
Životní cyklus
Molice přezimují na brukvovitých rostlinách, mléčích, aj. Samice klade až 100 vajíček, z nichž se líhnou pohyblivé larvy prvního instaru, druhý a třetí instar je nepohyblivá nymfa, která se mění v pupárium. V průběhu roku vytváří molice několik generací v závislosti na teplotě a hostitelské rostlině. Suché a teplé počasí výskyt molic podporuje. Škodlivé výskyty v porostech zeleniny bývají koncem léta a na podzim. 
Hospodářský význam
Jedná se o příležitostného škůdce. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Doporučuje se dodržování osevního postupu a dobré zaorání posklizňových zbytků napadených porostů. 
Hojně parazitovaná chalcidkami především z čeledi mšicovníkovití (Aphelinidae). 
Chemická ochrana rostlin
Při postřiku je třeba ošetřit spodní stranu listů (vysoký tlak, dostatečné množství vody) a k přípravku je vhodné přidat smáčedlo. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti molicím, případně proti savým škůdcům registrovaným do brukvovité zeleniny.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava