ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Molice skleníková (Trialeurodes vaporarium)

1-13 z 13
molice bavlníková
Bemisia tabaci

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: molicovití (Aleyrodidae)

další názvy: molice tabáková

vědecká synonyma: Aleurodes tabaci, Bemisia achyranthes, Bemisia argentifolii, Bemisia bahiana, Bemisia costalimaim, Bemisia emiliae, Bemisia goldringi, Bemisia gossypiperda, Bemisia hibisci

Hostitelské spektrum
Kromě polní a skleníkové zeleniny (okurek, papriky, rajčat) jsou nejvíce napadány ve sklenících i okrasné rostliny, zvláště druhy s jemnými listy. Z okrasných rostlin dává přednost rodům čílko/fuchsie Fuchsia spp., gerbera Gerbera spp. 
Popis
Dospělci dorůstají velikosti 1,5–2 mm. Tělo mají žlutavé, křídla jsou pokryta bílými voskovými šupinkami. 
Vajíčka Jsou nejprve žlutá, později černá. 
Larvy (nymfy) jsou žlutobílé, zploštělé, podlouhle oválné, se třemi páry noh a pohyblivé pouze v 1. vývojovém stádiu (instaru). Nymfy jsou dlouhé asi 0,8 mm, mají redukované končetiny a jsou nepohyblivé, zploštělé, oválného tvaru, pokryté drobnými jehlicovitými štětinami voskových výpotků, které na okrajích tvoří třásnitý lem. Všechna stádia nymf mají žlutozelené zbarvení. Posledním vývojovým stádiem (instarem) je puparium. 
Puparium asi 0,8 velké, bochníkového tvaru.
Příznaky poškození
Příznakem napadení jsou dospělci v podobě bílých mušek vyletujících zpod listů a přítomnost dospělců, larev a nymf, kteří ve velkých skupinách sají na spodních stranách listů. Při vysoké populační hustotě škůdce dochází ke chřadnutí rostlin, tvorbě chloróz a vadnutí listů. Medovice tvořená larvami, znečišťuje listy, plody a květy, vyvíjí se na ní porost tvořený saprofytickými houbami, černěmi.
Životní cyklus
Samička klade vajíčka do štěrbin nebo průduchů, většinou na spodní straně listů. Asi za týden se líhnou larvy. Larvy procházejí 3 vývojovými stupni (instary). Larvální vývoj může trvat 9–18 dnů. První stádium je pohyblivé, další dvě přisedlé. Celý vývojový cyklus od vajíčka, jeden instar pohyblivých larev, dvou instarů nepohyblivých nymf a stadium puparií probíhá na spodní straně listů. Délka vývoje závisí především na teplotě a na druhu živné rostliny. Při teplotě 25 °C trvá 31 dnů. 
Dospělci se shromažďují především na spodní straně listů vrcholových částí rostlin, žijí asi 3–6 týdnů, během kterých může samička naklást několik set vajíček. Rozmnožují se převážně parthenogeneticky (bez oplození). Z partenogeneticky vzniklých vajíček se mohou narodit jak samičky, tak samečkové. Za příznivých podmínek může být celý životní cyklus dokončen během 3–4 týdnů. Ve vytápěných prostorách se škůdce množí nepřetržitě po celý rok. Mimo tyto prostory není schopen přezimovat.
Způsoby šíření
Šíří se za pomocí mezinárodního i lokálního obchodu.
Hospodářský význam
Přímé škody způsobují sáním na rostlinách, sání způsobuje tvorbu chloróz, deformace nebo vadnutí listů, postupné chřadnutí až úhyn rostlin a dochází ke snížení výnosů.  
Dospělci produkují tekuté výkaly – medovici, která znečišťuje plody, listy nebo květy, na kterých se sekundárně šíří houbové patogeny (černě), které negativně ovlivňují fotosyntetickou aktivitu. Medovicí znečištěné rostliny nebo jejich části jsou tak obtížně prodejné nebo dokonce neprodejné, dochází tak ke snížení kvality produkce a ekonomickým ztrátám. 
Nepřímé škody způsobuje molice bavlníková jako přenašeč (vektor) virových chorob rostlin, přenáší až 60 virů
Zeměpisné rozšíření
Molice bavlníková pochází, ale v současné době vyskytuje po celém světě. Byla náhodně zavlečena do Evropy. V Evropě i v Česku je nyní běžným druhem.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Využití souboru dostupných preventivních i kurativních opatření: 
  • Desinsekce skleníků po ukončení sezóny (dle možnosti) nebo vymrznutí skleníků/fóliovníků, 
  • pečlivá kontrola nakoupené sadby (optimálně dočasná „karanténa“), 
  • likvidace rostlinných zbytků z produkce a plevelných živných rostlin v okolí produkce spálením včasná detekce škůdce, 
  • průběžná likvidace napadených rostlinných částí (listy, plody) a rostlin, 
  • podpora predátorů a parazitoidů. 
Přirozenými nepřáteli jsou draví brouci Delphastus pussilus, vosičky Encarsia formosa, nebo Eretmocerus eremicus, ploštice: Macrolophus caliginosusDicyphus tamaniniiCyrtopeltis tenuis, ploštice rodu OriusChrysoperla carnea
Nechemické metody ochrany rostlin
Vychytávání dospělců pomocí optických lapáků (žlutých lepových desek) – pouze při nižší intenzitě výskytu (především na začátku výskytu).
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření je účinné pouze na dospělce. Je nutné je opakovat v krátkém intervalu 3–5 dnů po dobu několika týdnů z důvodu rychlého vývoje škůdce, aby byli zasaženi i nově vylíhlí dospělci. Ošetřovat se musí i spodní strany listu, k přípravku je vhodné přidávat smáčedlo, protože škůdce je pokryt voskovými šupinkami. 
Z důvodu obsahu reziduí pesticidů a nutného dodržení ochranných lhůt je aplikace chemických přípravků na ochranu rostlin ve sklenících problematická.

SWIRSKI MITE PLUS

dravý roztoč Amblyseius swirskii proti molicím
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 955,00 Kč s DPH

STOPSET PLUS

Žluté lepové desky
SKLADEM - dodání do 2 pracovních dní
50,00 Kč s DPH