Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech dosahuje II. fáze


Rádi bychom upozornili na silnou druhou generaci zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech - která aktuálně decimuje keře po celém území ČR. Na keřích lze nalézt housenky různých stádií od 1 cm až po 3 cm, ojediněle i ve fázi kukly. Housenky se drží uvnitř keře, je tedy třeba keře prohlížet velmi pečlivě. V případě nálezu je třeba ihned zakročit a provést postřik. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata.

minovníček dubový (Tischeria ekebladella)

minovníček dubový
Tischeria ekebladella

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: minovníčkovití (Tischeriidae)

vědecká synonyma: Tischeria complanella

EPPO kód: TISCCO

Hostitelské spektrum
Tento minovníček se vyskytuje především na našich domácích dubech (Quercus robur, Q. petrea). Ojediněle ho můžeme najít také na kaštanovníku jedlém (Castanea sativa).
Popis škůdce
Dospělí motýlci jsou velmi drobní (dlouzí 4–5 mm s rozpětím křídel do 10 mm). Přední křídla jsou okrová až hnědá, s dlouhými třásněmi. Křídla jsou bez kresby. Housenky jsou ploché, žluté a hlavu mají výrazně tmavší. Dorostlé housenky měří kolem 7 mm.
Příznaky poškození
Housenky vyžírají v listech plošné, bělavé, pergamenovité, nepravidelné, postupně se zvětšující miny, které jsou vždy na svrchní straně listů. Miny neobsahují trus. V horní pokožce při okraji miny je drobná štěrbina, kterou housenky vytlačují trus ven. Na jednom listu se může vyskytovat více min, které se při větším výskytu druhu spojují do rozsáhlých plošných poškození.
Možnost záměny poškození
Poškození je shodné s ostatními druhy minovačů, které se vyskytují na listech dubů. Pro tento druh minujícího zástupce je typická velikost min (často je zasažena i více, jak polovina listu), rozvinutost min i přes slabší žilnatinu listu a znatelná neohraničenost požerků. U druhu příbuzných T. decidua, T. dodonea je mina podstatně menší a pro druhy rodu Stigmenlla je zase typický velice tenký požerek hadovitě se táhnoucí v materii listu. U toho rodu je navíc v požerku trus přítomen.
Životní cyklus
Motýli první generace jsou aktivní již během května. Po kopulaci samičky kladou vajíčka na svrchní stranu listů. Vylíhlé housenky tvoří charakteristická poškození (viz výše). Housenky se kuklí uprostřed min v uzavřených kruhovitých komůrkách. Motýli druhé generace létají v červenci a následně housenky přijímají potravu do září (října) a uvnitř svých min přezimují. Kuklí se až na jaře příštího roku.
Hospodářský význam
U starších stromů nepředstavuje vážnější fyziologický limit, ale občas dojde ke snížení estetické hodnoty postižené dřeviny. U mladých stromků může dojít k poměrně značné ztrátě asimilační plochy, což vážně ohrožuje především mladé sazenice.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 

 

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava