merule mrkvová (Trioza apicalis)

1-1 z 1
merule mrkvová
Trioza apicalis

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: Triozidae

vědecká synonyma: Dyspersa apicalis

Hostitelské spektrum
Vývoj probíhá přednostně na mrkvi, ale napadá také kmín, kopr, petržel a jiné plevelné druhy z čeledi miříkovitých.
Popis druhu
Merule mrkvová patří mezi mery. Dospělci připomínající mšice, ale na rozdíl od nich skáčou a mají červené oči. Velikost dospělců je 1,6 až 1,7 mm. 
Vajíčka jsou cca 0,3 mm velká, bílá, později žlutá, vřetenovitá s tenkou stopkou připevněnou k listu.
Příznaky poškození
Napadené listy zkadeřuji a jsou stočené po toxinech ze slin. Silně napadené mladé rostliny zastavují růst, mají slabý kořen a hynou. Na slaběji napadených rostlinách se v důsledku sání snižuje asimilační plocha a zpomaluje se vývoj kořene.
Životní cyklus
Merule má jednu generaci v roce. Přezimují dospělci pod borkou na dřevinách, zejména jehličnatých, na které se merule přesunují na velké vzdálenosti. Od května kladou samice vajíčka na hostitelské rostliny. Období kladení je velmi dlouhé. Nymfy sají podél nervů, prochází 5 vývojovými stupni. Dospělci se líhnou v srpnu až v září.
Hospodářský význam
Merula mrkvová byla lokálním škůdcem mrkve. V současnosti je vzácná a nedochází ke škodlivému výskytu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Ošetření je třeba provést po náletu dospělců dříve, než jsou vykladena vajíčka.
Nechemické metody ochrany rostlin
Pozdní výsevy mrkve. Přikrývaní netkanými textiliemi v období před začátkem letu dospělců.