ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

medovnice rodu Cinara (Cinara spp.)

1-5 z 5
medovnice rodu Cinara
Cinara spp.

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: mšicovití (Aphididae)

Hostitelské spektrum
Monocyklické mšice na jehličnanech (jedle, cedry, smrky, tisovce, borovice, jalovce aj.). Medovnice křivonohá (Cinara curvipes) převážně na exotických jedlích, pochází ze Severní Ameriky, v České republice je od roku 2006; medovnice borová (Cinara pini) na mladých výhoncích borovic; medovnice smrková (Cinara pilicornis) na výhoncích smrku.
Popis druhu
Tento rod čítá 223 druhů (v České republice 22). Jsou to velké mšice; černě, hnědě, žlutavě nebo zeleně zbarvené. Často mají voskový poprašek a husté ochlupení.
Možnost záměny druhu
Snadno se mohou jednotlivé druhy zaměnit s korovnicemi Adelges cooleyiDreyfusia nordmannianae, Pineus cembraeP. orientalis,P. pini, Sacchiphantes abietisS. viridis, aj. Další možností je záměna se mšicemi Elatobium abietinum či jinými často přemnoženými druhy, jako jsou Aulacorthum solaniAphis fabae atd.
Příznaky poškození
Napadají kořeny, větve, kmeny nebo jehlice. Vylučování medovice a následné prorůstání černěmi. Povlaky černí na jehlicích omezují asimilační plochu a mohou způsobit redukci růstu stromu, což se může významněji projevit u mladých jedinců.
Životní cyklus
Přezimují vajíčka nebo při mírné zimě mohou přežívat i anholocyklické samičky. To je příčinou početných kolonií už na začátku roku (rok 2007, Cinara curvipes). Celý generační cyklus mohou prodělat pouze na jediném hostiteli, což bývá nejčastější příčina každoročního napadení.
Hospodářský význam
Snížení vitality, omezení v růstu (školky, plantáže, výsadby), snížení estetiky dřevin. Celý rod je významný pro včelařství.