Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

mazlavá snětivost pšenice (Tilletia caries)

mazlavá snětivost pšenice
Tilletia caries, Tilletia laevis

říše: houby (Fungitřída: Ustilaginomycetes čeleď: Tilletiaceae

další názvy: sněť mazlavá, mazlavá sněť pšeničná, mazlavá sněť hladká, hladká sněť pšeničná

vědecká synonyma: Uredo caries, Tilletia tritici, Tilletia foetida, Tilletia tritici var. laevis

Hostitelské spektrum
T. caries napadá pšenici, žito, tritikale a trávy rodu pýr, ovsík, pýrovník. Mazlavá sněť hladká (T. laevis) se vyskytuje na pšenici, žitu a tritikale a na travách rodu ječmen, pýrovník, jílek a dalších.
Příznaky napadení
K napadení hostitele dochází v časných růstových fázích. Po vymetání je barva klasů napadených rostlin olivově zelená, tyto příznaky však lze snadno přehlédnout. Ve fázi zelené zralosti se již tvoří místo zrn v klase hálky naplněné tmavými sporami, klásky s napadenými obilkami odstávají od osy. Konečným příznakem v době plné zralosti jsou hálky vyplněné páchnoucí černou hmotou, tvořenou sporami houby. Spory snětí jsou při pozorování pod mikroskopem kulovité, u T.tritici s polygonální síťovitou strukturou na povrchu, T. laevis má povrch spor hladký. Morfologické odlišnosti spor sněti mazlavé pšeničné a zakrslé jsou popsány v kapitole týkající se sněti zakrslé.
Životní cyklus
Sněti T. caries a T. laevis se přenášejí převážně na povrchu obilek ve formě spor a méně často půdou, kde jsou schopny vydržet maximálně 2–3 roky, a to jen v suchých podmínkách. Spory klíčí při teplotě 16–18 °C za 4–5 dní a ke klíčení nepotřebují světlo. Spora vyklíčí v bazidii, na jejímž konci se odškrcují bazidiospory dvou párovacích typů, přičemž mezi dvojicemi opačného párovacího typu dochází k anastomózám, nejčastěji ve středové oblasti. Po fúzi bazidiospor se tvoří infekční hyfy, které napadají hostitele v růstové fázi klíčení většinou ještě před vzejitím. Mycelium postupně prorůstá pletivem rostliny až do základu klasu, ve kterém je po vymetání možno pozorovat snětivá zrna.
Hospodářský význam
Výskyt snětí způsobuje nejen výnosové ztráty, ale vážným důsledkem je také povrchová kontaminace zrna, které pak není použitelné pro potravinářské ani krmné účely. Mazlavá sněť hladká (T. laevis) se u nás vyskytuje méně často nežli sněť mazlavá pšeničná (T. caries). Sněti napadají pšenici v celé České republice.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Kontrola zdravotního stavu osiva a evidence kontaminovaných honů jsou při řešení problematiky snětí nezbytná, jelikož aplikace fungicidů po zasetí či jiné zásahy během vegetace již nemají potřebný efekt. V sortimentu odrůd je možno volit takové odrůdy, které mají menší citlivost k napadení sněťmi. Důležitým opatřením je výsev nekontaminovaného osiva na pozemek, který není kontaminován sporami.
Chemická ochrana rostlin
Účinným prostředkem proti snětím je moření osiva. Je důležité znát, o jaký druh sněti se jedná.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava