Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

mandelinka topolová (Chrysomela populi)

mandelinka topolová
Chrysomela populi

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleoptera)čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

vědecká synonyma: Chrysomella populi, Lina populi, Melasoma populi

Hostitelské spektrum
Topol (Populus spp.) a vrba (Salix spp.).
Popis druhu
Brouci jsou podélně ovální, 8–12 mm velcí s cihlově červenými krovkami. Krovky jsou na samém konci černé, stejnoměrně klenuté s nejvyšším bodem klenby v polovině délky těla. Hlava a štít jsou černozelené.
Larvy jsou v mládí černé, později špinavě žlutobílé. Hlava, štít a nohy jsou černé. Na hřbetě mají řady černých skvrn a kuželovitých bradavek. Dorostlé měří 15 mm.
Životní cyklus
Dospělí brouci se objevují koncem dubna a začátkem května na listech, do nichž na horní straně vykusují nepravidelné otvory. Oplodněné samičky kladou na spodní stranu listů skupinky vajíček a hynou. Mladé larvy se zdržují pospolitě na spodních stranách listů, které skeletují, avšak svrchní pokožka zůstává zachována. Od 2. instaru žijí larvy jednotlivě a postupně listy dále skeletují nebo děrují. Po ukončení žíru se kuklí na listech. Celý vývoj trvá kolem 40 dnů. Během vegetační sezóny má dvě, v příznivých letech i tři generace. Brouci poslední generace přezimují v mechu, v opadlém listí apod.
Hospodářský význam
Mandelinka topolová je významným škůdcem mladých topolů. Při silném výskytu může způsobit lokální holožíry.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava