ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata)

1-13 z 13
mandelinka bramborová
Leptinotarsa decemlineata

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleoptera)čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

vědecká synonyma: Chrysomela decemlineata, Doryphora decemlineata, Polygramma decemlineata, Leptinotarsa multitaeniata

Hostitelské spektrum
Lilek brambor, rajče, lilek vejcoplodý i jiné lilkovité i plevelné.
Popis druhu
Dospělci jsou 10–12 mm dlouzí, černožlutě pruhovaní.
Vajíčka oranžová. 
Larvy dorůstají až 15 mm, jsou zprvu světle až tmavočervené, později žlutavé. Na bocích mají po dvou řadách černých skvrn. Typický je pro ně širší vysoce klenutý zadeček.
Příznaky poškození
Brouci a larvy způsobují požerky většinou od okraje listů, při silném výskytu holožíry, kdy zůstávají z trsů brambor pouze stonky. Na konci vegetace při nedostatku potravy se dospělci živí i na hlízách vyčnívajících z brázd.
Životní cyklus
Přezimuje brouk v půdě v hloubce 10–40 cm. Úspěšnost přezimování záleží nejvíce na dostatku a kvalitě potravy v závěru vegetace a na také na průběhu zimy. Úspěšnější přezimování je v lehčích písčitých půdách a v méně proměnlivých teplotních a vlhkostních podmínkách. Brouci vylézají ze země obvykle v polovině května po vzestupu teplot v půdě na 14 °C, vyhledávají potravu a páří se. K oplození samiček však může dojít již na podzim. Samičky kladou vajíčka na spodní stranu listů ve snůškách s 30–35 vajíčky. Průměrná plodnost jedné samice je 500 vajíček. Embryonální vývoj je závislý na teplotě, při 20 °C se larvy líhnou v průměru za 10 dnů. Larvy prochází čtyřmi vývojovými stupni (instary). Po dokončení vývoje larvy zalézají do země, nejčastěji do hloubky 5–12 cm, kde se kuklí a přibližně po 14 dnech se líhnou dospělci (letní brouci), kteří mohou být v příznivých teplotních podmínkách základem pro vývoj druhé generace. Část populace však v některých letech vytváří neúplnou nebo úplnou druhou generaci, především v teplejších oblastech.
Hospodářský význam
Škodí brouci i larvy. Při nekontrolovaném rozmnožení způsobují holožíry a snížení výnosu hlíz o desítky procent. U nás mandelinka způsobuje největší škody v teplejších ranobramborářských oblastech na jižní Moravě a v Polabí, kde vytváří i dvě úplné generace.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Z preventivních opatření je důležité především důsledné střídání plodin v rámci osevního sledu. Populaci přezimujících dospělců redukuje použití rotavátorů při obdělávání půdy a technologie odkameňování. Na malých plochách je možno doporučit sběr jarních brouků a jejich mechanickou likvidaci zároveň s larvami a vajíčky.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření je nutno provádět na larvy prvního a druhé vývojového stupně. U larev třetího a čtvrtého stupně vzrůstá tolerance k některým přípravkům a zvyšuje se riziko vzniku a šíření rezistentních jedinců vůči pesticidům. Termín ošetření se doporučuje v době maxima líhnutí larev.
U porostů o větší ploše postačí často ošetřit pouze jejich okraje, kde se škůdce vyskytuje nejčastěji nebo ohniska výskytu. Použití insekticidního mořidla by mělo být zdůvodněno, například pouze tam, kde dochází pravidelně ke škodlivému výskytu mandelinky bramborové, která je rezistentní vůči více účinným látkám insekticidů (ne proti účinné látce použité v mořidlu) nebo při kombinovaném výskytu s pravidelným výskytem drátovců.
Zásady správné aplikace
Dodržovat maximální doporučené dávky přípravků, doporučené množství vody a přidávat do postřiku smáčedlo

NeemAzal T/S 1 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
1 935,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 2,5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 699,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 080,00 Kč s DPH

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH