ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

makadlovka Tuta absoluta

1-3 z 3
makadlovka
Tuta absoluta

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: makadlovkovití (Gelechiidae)

Hostitelské spektrum
Makadlovka T.absoluta napadá rostliny z čeledi lilkovitých Solanaceae, především hospodářsky významné druhy lilkovitých plodin včetně zeleniny, jako jsou rajče jedlé (Lycopersicon esculentum), lilek brambor (Solanum tuberosum) a lilek vejcoplodý (Solanum melongena). Z volně rostoucích a okrasných lilkovitých rostlin patří k hostitelům plevele durman obecný (Datura stramonium), lilek černý (Solanum nigrum), lilek hlošinolistý (Solanum elaegnifolium), lilek Solanum lyratuma také tabák sivý (Nicotiana glauca).
Popis druhu
Dospělec je drobný motýl s rozpětím křídel 10 mm. Má nenápadné šedohnědé zbarvení s černými a stříbřitě šedými skvrnkami na předních křídlech. Zadní křídla mají lichoběžníkový tvar, jsou úzká s dlouhými třásněmi. Pro makadlovky jsou charakteristická dlouhá a nahoru protažená makadla, která jsou dobře viditelná pouhým okem. Tykadla jsou nitkovitá.  
Vajíčka jsou velmi malá, oválná až cylindrická, krémově bílá až žlutá o délce 0,36 mm a šířce 0,22 mm. 
Housenky jsou po vylíhnutí bělavé. Později tmavnou přes zelenavou do světle růžové barvy. Mají tmavě hnědou hlavu a na předohrudi výrazný černý proužek. Housenky prvního instaru jsou asi 0,9 mm dlouhé, housenky čtvrtého instaru dorůstají do velikosti cca 8 mm. 
Kukla je hnědá, velká asi 6 mm. 
Možnost záměny druhu
Nejčastěji může dojít k záměně s polyfágními minujícími vrtalkami rodu Liriomyza (řád dvoukřídlí – Diptera, čeleď vrtalkovití – Agromyzidae), které se také běžně vyskytují v porostech rajčat. 
Miny makadlovky T. absoluta jsou nepravidelné, širší a plošší na rozdíl od min způsobených vrtalkami rodu Liriomyza, které jsou užší, různě klikaté a překřížené. Odlišný je i charakter exkrementů. Trus makadlovky T. absoluta se nachází na povrchu min v podobě drobných tmavých kupiček. V minách vrtalek rodu Liriomyza je trus viditelný jako černý proužek, který kopíruje jejich tvar. Rozdílné jsou i larvy, které se nacházejí uvnitř min. Housenky T. absoluta mají dobře vyvinutou hlavu a tři páry hrudních končetin. Dorůstají do velikosti 8 mm. Larvy vrtalek jsou menší, jen 3 mm velké, beznohé a s nezřetelnou hlavou. 
Makadlovka T. absoluta se může rovněž zaměnit s mnoha jinými druhy makadlovek, jako jsou např. Phthorimaea opercula a Keiferia lycopersicella, které mají stejné hostitelské spektrum a velmi podobný vnější vzhled. Druh Phthorimaea opercula patří mezi vážné škůdce brambor a vyskytuje se na všech kontinentech. Do Evropy byl zavlečen na začátku 20 století. Nejvíce je rozšířený v Itálii, na Kypru, Maltě, ve Španělsku, Portugalsku a v Řecku. Za přirozenou hranici výskytu se považuje izoterma průměrné roční teploty 10 °C. Druh Keiferia lycopersicella škodí nejvíce v porostech rajčat a vyskytuje se pouze na americkém kontinentu. Druhová determinace je možná pouze u dospělců porovnáním stavby samčích kopulačních orgánů.
Příznaky poškození
Na listech způsobují požerky v podobě charakteristických nepravidelných min. Listové pletivo v okolí min nekrotizuje. Na jednom listu může být více min. (Minování je druh žíru, kdy je vyžírán pouze parenchym rostlinného pletiva, přičemž obě pokožky zůstávají zachovány). 
Ve stoncích a v plodech vyžírají housenky chodbičky. V těsné blízkosti poškození jsou viditelné kupičky tmavého zrnitého trusu. V případě silného napadení listy zcela odumřou, zatímco požerky ve stoncích způsobují deformace rostlin. Znečištěný povrch rostlin je živnou půdou pro sekundární houbové patogeny. Rostliny rajčete mohou být napadány ve všech růstových fázích. U bramboru napadá pouze nadzemní části, v hlízách se nevyvíjí.
Životní cyklus
Škůdce má velký reprodukční potenciál. Za příznivých podmínek je schopen vytvořit až 12 generací za rok. Životní cyklus trvá 29–38 dní. Přezimuje ve stadiu vajíčka, kukly nebo dospělce. Samičky kladou 230–260 vajíček přímo na hostitelské rostliny, nejčastěji na spodní stranu listů, v blízkosti žilek, do jamek ve stoncích a zřídka do nezralých plodů. Housenky se líhnou po 4-6 dnech embryonálního vývoje a minují v listech, stoncích a plodech. Housenky prochází čtyřmi instary, přičemž ve třetím a čtvrtém instaru jsou velmi pohyblivé a vyskytují se i mimo miny. Kuklí se po 13–15 dnech v půdě, na povrchu rostlin nebo v minách. Vývoj kukly trvá 9–11 dní. Dospělci jsou aktivní v noci, přes den se ukrývají mezi listy.
Hospodářský význam
Nepůvodní druh, zavlečený do Evropy mezinárodním obchodem s rostlinnými komoditami. V oblastech výskytu patří k nejvýznamnějším škůdcům porostů rajčat. První výskyt v ČR byl zaznamenán v roce 2013 na Moravě ve sklenících pěstitele rajčat. Jedná se o teplomilný druh, který není schopen přezimovat v chladnějších oblastech mírného podnebného pásu v přírodě. Minimální teplota pro dokončení vývoje je 14 °C a a maximální teplota je 30 °C. Škody způsobují pouze housenky, a to svým žírem, především na zelených částech rostlin. Poškozují i květy a plody, čímž výrazně snižují výnos a kvalitu plodů, které nelze tržně realizovat. 
Makadlovka T.absoluta je zařazena v seznamu Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO), jako škodlivý organismus, u kterého je členským zemím doporučeno provádět regulační opatření.
Provádění ochranných opatření
Využití souboru agrotechnických, biologických a chemických metod ochrany. 
Preventivní opatření
  • Podpora predátorů a parazioidů.
  • Nemanipulovat v blízkosti porostů rajčat (zejména ve sklenících a foliovnících) s plody dováženými z rizikových oblastí.
  • Likvidovat použité přepravní obaly od rajčat, případně důkladně vyčistit tyto obaly před dalším použitím.  
  • Instalace sítí proti hmyzu ve větracích otvorech v uzavřených prostorách. 
  • Odstraňování všech zbytků rostlin z čeledi lilkovitých bezprostředně po sklizni.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V zemích s výskytem jsou používány přípravky na bázi Bacillus thuringiensis var. kurstaki, entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae a Beauveria bassiana, vosičky Trichogramma achaeae a T. pertiosum a dravé ploštice rodu MacrolophusNabisNesidiocoris
Chemická ochrana rostlin
Chemická ochrana proti housenkám je v zemích s výskytem škůdce založena na bázi účinných látek spinosad.

DELTASTOP TA

feromonový lapač - makadlovka
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
210,00 Kč s DPH