len setý (Linum usitatissimum)

len setý
Linum usitatissimum

čeleď: lnovité (Linaceae)

další názvy: len olejný

Popis
Jednoletá (vzácně dvouletá) bylina s krátkým vřetenovitým kořenem. Lysá, přímá a hustě olistěná lodyha dorůstá výšky obvykle 30–100(–120) cm a v dolní části je nevětvená. Čárkovitě kopinaté až kopinaté šedozelené listy jsou střídavé a k lodyze přisedlé. Květy jsou uspořádány ve volném vrcholičnatém květenství. Koruna má nejčastěji světle modrou barvu s tmavším žilkováním, ale může být i bílá, narůžovělá nebo nafialovělá. Plodem je kulovitá, 6–8 mm dlouhá, rozpadavá nebo uzavřená tobolka s obvykle 10 semeny. Silně zploštělá elipsoidní semena jsou tmavě hnědá. Len kvete od června do srpna.
Nároky na stanoviště
Pro pěstování lnu jsou vhodné klimaticky teplejší oblasti s lehčími půdami v nadmořské výšce 200–450 m a s ročním úhrnem srážek nad 600 mm. Nejvhodnější jsou hlinitopísčité až hlinité půdy se slabě kyselou až neutrální reakcí (pH 5,5–7). Nejvíce vláhy potřebuje len v období až do nasazení poupat a květu, zatímco po odkvětu nadbytek vláhy způsobuje nežádoucí prodloužení období zrání.
Možnost záměny
Len rakouský (Linum austriacum).
Časté choroby
Alternariová skvrnitost lnu (Alternaria linicola), antraknóza lnu (Colletotrichum lini), fusariové vadnutí lnu (Fusarium oxysporum f. sp. lini), kořenová hniloba lnu (Thanatephorus cucumeris), padlí lnu (Golovinomyces orontii), septoriová stonková pásovitost lnu (Mycosphaerella linicola).
Častí škůdci
Dřepčík lnový (Longitarsus parvulus), dřepčík pryšcový (Aphthona euphorbiae), třásněnka lnová (Thrips linarius).
Zaplevelení
Půda pro pěstování lnu by měla být odplevelená, jelikož dvouděložné i jednoděložné plevele konkurují o živiny, vláhu a světlo a snižují tak kvalitu i výnos. Některá semena plevelů se navíc při čištění lnu odstraňují jen velmi těžko, např. pýr plazivý (Elymus repens), oves hluchý (Avena fatua), rdesna (Persicaria spp.), konopice (Galeopsis spp.), řepka olejka aj.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava