ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

lalokonosec libečkový (Otiorhynchus ligustici)

1-4 z 4
lalokonosec libečkový
Otiorhynchus ligustici

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleopteračeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Aramnichus hormuzachii, Aramnichus ligustici, Cryphiphorus ligustici, Curculio collaris, Curculio levistici, Curculio monopterus, Curculio muelleri, Curculio rugosus, Liophloeus brucki, Otiorhynchus agnatus, Otiorhynchus ligustici ligustici

Hostitelské spektrum
Polyfágní druh. Z hospodářsky významných rostlin především: řepa, vojtěška, jetel, chmel, dále okrasné rostliny.
Popis druhu
Brouk o velikosti 10–14 mm, tělo hustě a poměrně rovnoměrně pokryto šedožlutými šupinkami. Původní černá barva je zpravidla druhotně změněna podle barvy půdy. Tykadla lomená. Nosec je delší než hlava na konci rozšířený, štít je 2× širší než dlouhý. Krovky jsou široce oválné, srostlé, klenuté, s podélnými rýhami. Není schopen letu. Přední a prostřední stehna s drobným zoubkem, stehna zadních končetin bez zoubku. 
Vajíčka jsou oválná v průměru 0,7–0,9 mm světle žluté barvy. Po několika dnech se zbarvují oranžově.
Žlutobílá larva je prohnutá, masitá, bez nohou (apodní) s hnědožlutou hlavou s dobře vyvinutými kusadly.
Kukla je volná s pohyblivými tělními přívěsky, tj. základy pohybových orgánů, noh a tykadel, žlutobílá. Tvarem připomíná dospělého brouka.
Možnost záměny druhu
Záměna možná s dalšími druhy lalokonosců - lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus), lalokonosec vejčitý (Oovatus), Otiorhynchus rugosostriatus, lalokonosec drsný (Oraucus).
Příznaky poškození
Listy okousané nepravidelnými požerky a okrajové výkusy. Nadzemní části vzcházejících nebo mladých rostlinek částečně nebo zcela zničeny žírem.
Životní cyklus
Vývoj je dvou i tříletý. Přezimují brouci i larvy obvykle v prostu vojtěšky. Na jaře začínají úživný žír na vojtěšce, pak se stěhují na mladé porosty řepy i jiné rostliny. Po skončení úživného žíru se vracejí zpět do vojtěšek, kde samičky kladou do půdy k rostlinám vojtěšky vajíčka. Larvy se vyvíjejí na kořenech vojtěšky. Škůdce se množí partenogeneticky.
Hospodářský význam
Škody nejsou hospodářsky významné.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby.
Přirození nepřátelé jsou zejména bažanti a koroptve, z hmyzu především draví brouci z čeledi střevlíkovití (Carabidae), některé druhy mršníků (Histeridae) a drabčíků (Staphylinidae). Z cizopasných hub se jedná o druhy Beuaveria globulifera a Isaria farinosa.
Chemická ochrana rostlin
Při překročení prahu škodlivosti.
Zanedbání ochranných opatření
Při zanedbání ošetření může docházet k nárůstu populace škůdce.
Lalokonosec Obaleč mramorovaný Lalokonosec

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH