Najdete nás na Facebooku

DOVOLENÁ 25. 8. - 29. 8. 2019

Upozorňujeme, že v období od 25. 8. 2019 - 29. 8. 2019 máme dovolenou. Přijaté objednávky budeme expedovat od 29. 8. 2019. Sortiment kategorie BIOAGENS budeme dodávat ve 36. týdnu.

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Rádi bychom upozornili na probíhající žír housenek II. generace zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech - který aktuálně decimuje keře po celém území ČR. Na keřích lze nalézt housenky různých stádií od 1 cm až po 3 cm, ojediněle i ve fázi kukly. Housenky se drží uvnitř keře, je tedy třeba keře prohlížet velmi pečlivě. V případě nálezu je třeba ihned zakročit a provést postřik. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata.

kyjatka růžová (Macrosiphum rosae)

kyjatka růžová
Macrosiphum rosae

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: mšicovití (Aphididae)

vědecká synonyma: Macrosiphon rosae, Siphonophora rosae

EPPO kód: MACSRO

Hostitelské spektrum
Dicyklická. Výskyt prokázán na 121 druzích rostlin. Zimní hostitel: růže. Letní hostitelé: růže, jahodník, rajče, jabloň, hrušeň, třezalka, cesmína, zimolez, mišpule, slivoň, kozlík, chrpa, kontryhel, atd.
Popis druhu
Velikost do 4 mm, světle až tmavě zelená nebo sytě růžová až červenohnědá, s lesklou černou hlavou. Tykadla a nohy jsou dvoubarevně žluté a černé. Hlava se sifunkuli černé a chvostek světle žlutý.
Možnost záměny druhu
Na růžích (Rosa spp.) se popisuje značné množství mšic, se kterými může eventuálně dojít k záměně. Jsou to například mšice rodu Aphis (A. craccivoraA. fabaeA. gossypii, A. nasturtii, A. pomi aj.), rodu Myzus (M. ornatus, M. certusM. persicae aj.) nebo široce polyfágní druhy jako Brachycudus helichrysiMacrosiphum euphorbiae, Metoolophium dirhodumNeomyzus circumflexusRhopalosiphum nymphaeaeSitobion fragariae aj. 
Na jahodníku (Fragaria spp.) může dojít nejčastěji k záměně s druhy Acyrthosiphon malvaeAphis fabaeAphis gossypii, Aulacorthum solaniMacrosiphum euphorbiaeMetopolophium dirhodumMyzus ornatusMyzus persicaeMyzus ascalonicusSitobion fragariae aj. 
Na rajčeti (Solanum lycopersicum) lze kyjatku růžovou zaměnit za mšice rodu Aphis (A. craccivora, A. fabae, A. gossypii aj.) či jiné polyfágní druhy mšic Aulacorthum solaniBrychycudus carduiBrachycaudus helichrysiMyzus ornatusMyzus persicaeMyzus acalonicus, Neomyzus circumflexusRhopalosiphoninus latysiphonRhopalosiphum nymphaeaeRhopalosiphum padiSitobion avenaeaj. 
Na jabloních (Malus spp.) se uvádí velmi široké spektrum mšic, významné druhy k záměně mohou být mšice rodu Aphis (A. craccivora, A. fabaeA. gossypiiA. pomi), rodu Dysaphis (D. chaerophylliD. devecta, D. radicola, aj.) nebo s polyfágními druhy jako Eriosoma lanigerumEriosoma lanuginosumMacrosiphum euphorbiaeMyzus ornatusMyzus persicaeProciphilus pini,Rhopalosiphum padiSitobion fragariae aj. 
Na hrušních (Pyrus spp.) je taktéž široké spektrum mšic, se kterými tím vznikám možnost záměny. Jedná se o mšice rodu Aphis (A. craccivoraA. fabae, A. gossypii, A. pomi aj.) či mnoho dalších, mezi nejvýznamnější patří Brachycaudus helichrysiEriosoma lanigerumEriosoma lanuginosumEriosoma ulmiMacrosiphum euphorbiaeMyzus persicaeOvatus insitusRhopalosiphum padi atd. 
Na slivoních (Prunus spp.) se uvádí velké spektrum mšic, významnými druhy se kterými může dojít k záměně, jsou Aphis craccivoraAphis gossypiiAphis pomiAulacorthum solaniBrachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruniMyzus cerasiMyzus ornatusMyzus persicaePhorodon humuliRhopalosiphum maidisRhopalosiphum nymphaeae, Rhopalosiphum padi aj.
Příznaky poškození
Škodí sáním na šťavnatých výhonech, listech či celých poupatech. Ty mnohdy vadnou nebo zasychají. Z poupat se nevyvinou květy, a pokud ano, tak bývají zakrnělé. Medovicí prorůstají saprotrofní černě.
Životní cyklus
Vajíčka přezimují na růžích a na jaře nymfy sají na mladých šťavnatých výhoncích. V létě okřídlené samičky přelétají na letní hostitele, kde se partenogeneticky rozmnožují. Na podzim kladou vajíčka opět na růže.
Hospodářský význam
Početné populace snižují kvalitu a množství květů. Dochází také ke snížení vitality rostlin. Vektor více než 12 rostlinných virů (není vektorem virů u růží).
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava