Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

květopas borový (Anthonomus phyllocola)

květopas borový
Anthonomus phyllocola

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleoptera)čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Anthonomus varians

Hostitelské spektrum
Škůdce se vyskytuje primárně na mladých jedincích borovic. Převážně tento druh nalézáme na borovici lesní, ale lze ji pozorovat i na ostatních druzích borovic, např. P. nigra, P. sylvestris. 
Popis škůdce
Dospělí brouci jsou 2,5−3 mm dlouzí, mají tmavé, načervenalé krovky i štítek. Tělo je významně opýřené. Stejně jako ostatní zástupci nosatců, má květopas hlavu prodlouženou v nápadný nosec. Larvy jsou několik milimetrů dlouhé, bílé až žluté a především beznohé.
Možnost záměny škůdce
Od velikostně podobného druhu (nosatec borový - Brachonyx pineti) se květopas borový odlišuje opravdu červeně zbarveným tělem. Nosatec borový je zbarven spíše hnědě. Od ostatních zástupců čeledi se tento i zmíněný příbuzný druh odlišuje umístěním tykadlové rýhy u dospělců (na viditelné, tedy svrchní straně nosce).
Příznaky poškození
Brouci ožírají jehlice a výhony mladých borovic. Larvy se vyvíjejí v pupenech nebo v samčích květenstvích. Poškozená pletiva mají tendenci deformovat se, vadnout a opadávat.
Možnost záměny poškození
Řada zástupců fytofágního hmyzu se troficky orientuje na pupeny dřevin. U tohoto druhu mohou vznikat největší škody na rostlinách v období, kdy se na stromech budou vyskytovat výše popsaná imaga (dospělci).
Životní cyklus
Brouci jsou troficky aktivní především v červenci a srpnu. Po žíru již jedinci nepokračují ve vývoji a tedy, jako brouci přezimují. Kladení vajíček probíhá v jarním období až po zralostním žíru, kdy samice průměrně vyklade cca 35 ks vajíček. Generace je jednoletá.
Hospodářský význam
Intenzivní výskyt a silný žír může působit fyziologické oslabení hostitelské dřeviny. Dále dochází k tvorbě nestandardně tvarovaných stromových jedinců. Hynutí hostitelských dřevin v důsledku žíru tohoto druhu prozatím nebylo zaznamenáno v zásadní míře.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava