ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma)

1-4 z 4
krytonosec zelný
Ceutorhynchus pleurostigma

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleopteračeleď: nosatcovití (Curculionidae)

Hostitelské spektrum
Ozimá i jarní řepka, hořčice, brukvovitá zelenina (nejčastěji kedluben, květák, méně často vodnice, tuřín a ředkev) a brukvovité plevele.
Popis druhu
Dospělci jsou 2,3–3,1 mm velcí, šedočerně zbarvení. Tělo je zavalité, hlava je typická dlouhým noscem a lomenými tykadly.  
Larvy jsou bělavé, beznohé (apodní) s tmavou hlavou (eucephalní), na konci vývoje 4–5 mm velké. 
Kukla je volná, bělavá.
Možnost záměny druhu
Možná záměna s dospělci jiných krytonosců - u jarního kmene na jaře zejména s krytonoscem řepkovým (Ceutorhynchus napi). U podzimního kmene vzácně s jinými druhy krytonosců např. s krytonoscem černým (Ceutorhynchus picitarsis).
Příznaky poškození
Dospělci vyžírají do nadzemních částí rostlin malé otvory. Larvy se vyskytují v  hálkách na kořenech, které vznikají z pletiv rostlin po žíru vylíhlých larev. Hálky jsou kulovité, velikosti hrachu až vlašského ořechu, které při výskytu více larev na jednom kořenu srůstají do korýšovitého útvaru. Na kedlubnách dochází k poškození bulev.
Možnost záměny poškození
Hálky způsobené larvami se mohou snadno zaměnit s nádory, které vyvolává Plasmodiophora brassicae. Hálky krytonosce jsou vždy s dutinou, kde někdy najdeme i larvičku. Jsou vždy jen na hypokotylu nebo hlavním kořenu. Nádory Plasmodiophora brassicae jsou plné a šíří se i na jemné kořínky, vyskytují na rostlinách ohniskovitě.
Poškození dospělci je zaměnitelné s žírem dospělců jiných druhů krytonosců či dřepčíků.
Životní cyklus
Brzo na podzim opouští dospělec své letní stanoviště a vyhledává ozimou řepku. Po úživném žíru kladou samice vajíčka do pletiv kořenového krčku nebo v sypké půdě i do hlavního kořene. Každá larva zapříčiní vznik jedné hálky, které však při silném napadení srůstají. Časně na jaře se larvy stěhují mělce do půdy ke kuklení, které probíhá v kokonu vybudovaném ze zeminy. Brouk dokončuje vývoj po 6–8 týdnech a prodělává letní diapauzu. 
Krytonosec zelný má jen jednu generaci do roka, ale existují u něj jarní a podzimní kmen, takže přezimuje ve stadiu larvy i jako brouk. Jarní kmen klade vajíčka teprve na jaře a vyskytuje se na jarní řepce nebo brukvovité zelenině. Podzimní kmen poškozuje zejména ozimou řepku. Za déle trvajícího příznivého počasí může nálet trvat i několik měsíců. Pak se současně vyskytují larvy všech vývojových stupňů.
Hospodářský význam
Lokálně významný škůdce brukvovité zeleniny – zvláště k velkým škodám dochází na květáku a na kedlubnách. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Významným preventivním opatřením je setí insekticidně mořeného osiva. 
V larvách cizopasí lumčík Diospilus oleraceus.
Chemická ochrana rostlin
Cílená aplikace se neprovádí.

NeemAzal T/S 1 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
1 935,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 2,5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 699,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 080,00 Kč s DPH