ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 a žádosti našeho přepravce České pošty s.p., podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto je možná pouze bezhotovostní platba předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci. Více ZDE 

Děkujeme za pochopení.

kozlíček osikový (Saperda populnea)

1-2 z 2
kozlíček osikový
Saperda populnea

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleopteračeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)

Hostitelské spektrum
Topoly (Populus sp.), nejčastěji topol osika (P. tremula), eventuálně vrba jíva (Salix caprea).
Popis druhu
Úzký, podlouhlý, 10–15 mm dlouhý, zelenavě šedý až zelenavě hnědavý tesařík s ortognátní hlavou. Na krovkách je 8–10 nápadných žluto oranžových skvrn. Na štítě jsou 2 podélné pásy stejné barvy. Nohy jsou modrošedě ochmýřené.  
Larvy jsou válcovité, beznohé se silnější předohrudí. Jejich zbarvení je slabě voskově žlutavé až bělavé.
Životní cyklus
Brouci se rojí od konce května do poloviny července. Svým zralostním žírem mohou slabě poškozovat listy a mladé výhony. Oplodněné samičky kladou vajíčka na 1–2 cm silné větve a kmínky mladých topolů. Po dvou týdnech se líhnou malé larvičky, které zpočátku vyhlodávají pod kůrou plošnou chodbičku. Koncem léta se zavrtávají do středu proutku, kde ve dřeni vyžírají 3–5 cm dlouhou chodbu. Po druhém přezimování se na konci této chodby kuklí. Napadená místa vždy nápadně hálkovitě zduří. Výletový otvor je kruhový, o průměru 3–4 mm.
Hospodářský význam
Významný škůdce mladých topolů, které při silném napadení těžce znetvořuje. V krajním případě mohou stromky zcela odumřít.

SpinTor 1 l balení

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH