Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

kozlíček osikový (Saperda populnea)

kozlíček osikový
Saperda populnea

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleopteračeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)

Hostitelské spektrum
Topoly (Populus sp.), nejčastěji topol osika (P. tremula), eventuálně vrba jíva (Salix caprea).
Popis druhu
Úzký, podlouhlý, 10–15 mm dlouhý, zelenavě šedý až zelenavě hnědavý tesařík s ortognátní hlavou. Na krovkách je 8–10 nápadných žluto oranžových skvrn. Na štítě jsou 2 podélné pásy stejné barvy. Nohy jsou modrošedě ochmýřené.  
Larvy jsou válcovité, beznohé se silnější předohrudí. Jejich zbarvení je slabě voskově žlutavé až bělavé.
Životní cyklus
Brouci se rojí od konce května do poloviny července. Svým zralostním žírem mohou slabě poškozovat listy a mladé výhony. Oplodněné samičky kladou vajíčka na 1–2 cm silné větve a kmínky mladých topolů. Po dvou týdnech se líhnou malé larvičky, které zpočátku vyhlodávají pod kůrou plošnou chodbičku. Koncem léta se zavrtávají do středu proutku, kde ve dřeni vyžírají 3–5 cm dlouhou chodbu. Po druhém přezimování se na konci této chodby kuklí. Napadená místa vždy nápadně hálkovitě zduří. Výletový otvor je kruhový, o průměru 3–4 mm.
Hospodářský význam
Významný škůdce mladých topolů, které při silném napadení těžce znetvořuje. V krajním případě mohou stromky zcela odumřít.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava