kmín kořenný (Carum carvi)

kmín kořenný
Carum carvi

čeleď: miříkovité (Apiaceae)

vědecká synonyma: Carum velenovskyi

Popis
Dvouletá bylina s bělavým kůlovým kořenem a lysou větvenou lodyhou, která dorůstá do výšky 30–80(–100) cm. Přízemní a dolní lodyžní listy jsou řapíkaté, 1–2x peřenosečné, naopak horní jsou menší, jednodušeji členěné a přisedlé na dlouhé, blanitě lemované pochvě. Listové úkrojky posledního řádu jsou čárkovité a osinkatě špičaté. Okolíky jsou složeny z 8–11 okolíčků s 15–18 květy. Obal i obalíčky chybějí. Koruna je bílá, zřídka růžová. Plodem je 3–5 mm dlouhá šedohnědá dvounažka (merikarpium) s 5 vystouplými žebry. Kmín kvete od června do srpna.
Nároky na stanoviště
Pěstování kmínu vyhovují nejvíce střední a lehčí hluboké půdy s dostatečnou zásobou humusu, vláhy a s pH 6–7,5. Naopak nevhodné jsou půdy kyselé, zamokřené, těžké nebo vysychavé (písčité) a velmi mělké. Kmín není náročný na teplo a dobře snáší mrazy. Zejména v prvním roce je důležitý dostatek světla, tzn. pozemek nesmí být zaplevelený.
Časté choroby
Askochytová listová skvrnitost a hnědnutí okolíků kmínu (Ascochyta carvi), bílá hniloba kmínu (Sclerotinia sclerotiorum), fomopsisová spála okolíků kmínu (Phomopsis diachenii), hnědá stonková hniloba a spála květů kmínu (Mycocentrospora acerina), padlí kmínu (Erysiphe heraclei).
Častí škůdci
Obaleči rodu Cnephasia, plochuška kmínová (Depressaria daucella), vlnovník kmínový (Aceria carvi).
Zaplevelení
Kmín je vůči plevelům konkurenčně velmi slabý, jeho počáteční vývoj je pomalý a herbicidní ochrana složitější, proto je vhodné vytrvalé a obtížné plevele jako pcháč oset (Cirsium arvense) nebo šťovíky (Rumex spp.) likvidovat již v předplodině. 
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Expresní doprava