Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

klopušky (Miridae)

klopušky
Miridae

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: klopuškovití (Miridae)

další názvy: klopuškovití

Hostitelské spektrum
Klopušky jsou širocí polyfágové, poškozují mnoho druhů rostlin.
Popis druhu
Klopušky jsou středně velké (okolo 5–7 mm) málo sklerotizované ploštice. Typický pro ně je štítek ve tvaru trojúhelníku. Zbarvení je žluté až hnědočervené. Larvy jsou dospělcům podobné, nemají však vyvinuta křídla.
Možnost záměny druhu
Snadno se zaměňují jednotlivé druhy klopušek, ale záměna s jinými druhy škůdců je málo pravděpodobná.
Příznaky poškození
Dospělci i larvy klopušek sají na všech nadzemních částech rostlin.
Možnost záměny poškození
Poškození se může zaměnit s poškozením od jiných druhů hmyzu s bodavě savým ústním ústrojím. Podobné jsou i počáteční příznaky houbových onemocnění. 
Životní cyklus
Dospělci, kteří přezimovali, se objevují v porostech slunečnice od poloviny května. Dospělci i nymfy poškozují rostliny sáním. Nymfy dospívají od počátku července, od konce srpna přelétávají klopušky na zimoviště. Mají většinou 1 generaci do roka.
Hospodářský význam
Výskyt a škodlivost klopušek je ovlivněna ročníkem, lokalitou a pěstovanou plodinou.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nebezpečí silného poškození hrozí zejména na okrajích porostů sousedících s travními porosty nebo víceletými pícninami. 
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se doporučuje při silném výskytu klopušek.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava