ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

klopuška vrásčitá (Plesiocoris rugicollis)

1-3 z 3
klopuška vrásčitá
Plesiocoris rugicollis

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: klopuškovití (Miridae)

vědecká synonyma: Lygocoris rugicollis

Hostitelské spektrum
Jabloň, hrušeň, rybíz a jiné listnaté dřeviny.
Popis druhu
Štíhlé, lysé, světle zelené, částečně žluté ploštice. V dospělosti dosahují délky 4–6 mm.
Příznaky poškození
Na jaře pupeny odumírají. Později výhonky ustávají ve vzrůstu a často usychají. Na listech červené skvrny kolem míst vpichu. Skvrny hnědnou, zasychají a suchá místa se trhají. Listy jsou děravé, na plodech hnědá zkorkovatělá místa. Plody znetvořené. Ve školkách posáté stromky zastavují růst a vyrážejí boční výhony.
Životní cyklus
Dospělci kladou od konce června do poloviny července vajíčka jednotlivě nebo v malých skupinkách po 5–6 kusech do kůry větviček jabloní.
Vajíčka přezimují v kůře jednoletých větviček dřevin. 
Larvy se líhnou na jaře, cca 14 dní před plným květem jabloní. Sají na narašených pupenech, mladých listech, na šťavnatých výhoncích, později i na mladých plodech. Plody se deformují a bývají podobně znetvořené jako po napadení merou jabloňovou. U citlivějších odrůd jsou hnědě skvrnité a praskají. Plody se stávají kaménkovitými. Trhliny sahají až k jádřinci.
Hospodářský význam
Místy znehodnocuje plody a oslabuje stromy. V ovocných školkách znehodnocuje stromky.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Podpora predátorů a parazitoidů.