Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

jasan (Fraxinus)

jasan
Fraxinus

čeleď: olivovníkovité (Oleaceae)

Popis
Opadavé, statné stromy. Dřevo tvrdé, kruhovitě pórovité, běl široká, nažloutlá až narůžovělá, jádro světle hnědé až nafialovělé. Listy vstřícné až šikmo vstřícné, lichozpeřené, bez palistů. Pupeny široce vejčité až půlkulovité, kryté více šupinami. Letorosty v nodech zploštělé, s výraznými listovými polštářky, listové jizvy půlkruhovité. Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, někdy až dvoudomé, čtyřčetné, v latách. Plodem je křídlatá nažka. 
Existuje 65 druhů. 

jasan úzkolistý 
Strom 20–35 m vysoký, s široce vejcovitou, poměrně řídkou korunou s tlustými větvemi. Kůra je světle šedá, dlouho hladká, borka ve stáří síťovitě brázditá, světle šedá. Listy lichozpeřené, 15–30 cm dlouhé, 2–6jařmé, jařma na vřetenu řídce, lístky úzce kopinaté, 4–8 cm dlouhé, ± přisedlé, na bázi většinou klínovité, na okraji nepravidelně pilovité, se špičkami zubů zahnutými, žilnatina na rubu slabě patrná. Pupeny hnědé až tmavohnědé, často v trojčetných přeslenech. Letorosty matně šedé, v nodech zploštělé a rozšířené. Květy bezobalné, mnohomanželné, v hroznech z postranních pupenů (jedna rozvětvená stopka z jednoho pupenu). Kvete IV, před rašením listů. Nažky ploché, 2,5–6,0 cm dlouhé, na bázi klínovité, dutina oplodí přesahuje polovinu délky nažky. 
Oblast rozšíření: Střední, jižní a jihovýchodní Evropa.  

jasan ztepilý 
Strom 20–35(40) m vysoký, s podlouhle vejcovitou, poměrně řídkou korunou s tlustými větvemi. Kůra je světle šedozelená až žlutošedá, dlouho hladká, borka světle šedá, ve stáří mělce obdélníkovitě brázditá. Listy lichozpeřené, 20–30 cm dlouhé, 3–7(11)jařmé, jařma na vřetenu dosti hustě, lístky podlouhle vejčité, 3–10 cm dlouhé, ± přisedlé, na bázi zaokrouhlené, na okraji pravidelně pilovité se špičkami zubů rovnými, žilnatina na rubu vyniklá, na podzim se nebarví. Pupeny černé, někdy v trojčetných přeslenech. Letorosty matně šedé, v nodech zploštělé a rozšířené. Květy bezobalné, mnohomanželné, v bohatých latách z postranních pupenů (několik rozvětvených stopek z jednoho pupenu). Kvete IV, před rašením listů. Nažky ploché, 2,0–5,5 cm dlouhé, na bázi zaokrouhlené, dutina oplodí nedosahuje poloviny délky nažky. Semenáček má jazykovité dělohy 20–25 x 6–8 mm, kratičce stopkaté, celokrajné, kožovité, s jednou hlavní žilkou, primární listy stopkaté, vstřícné, jednoduché, vejčité, nepravidelně zubaté, další páry listů složené. 
Oblast rozšíření: Evropa, Kavkaz.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava