ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

hnědnutí listů ořešáku (Gnomonia leptostyla)

1-14 z 14
hnědnutí listů ořešáku
Gnomonia leptostyla (teleom.) - Marssonina juglandis (anamorfa)

říše: houby (Fungitřída: Sordariomycetesčeleď: Gnomoniaceae

další názvy: antraknóza ořešáku, antraknóza listů ořešáku, černá skvrnitost ořešáku

vědecká synonyma: Gloeosporium juglandis, Gnomonia juglandis, Leptothyrium juglandis, Marssonia juglandis, Marssoniella juglandis, Neomarssoniella juglandis, Apiognomonia leptostyla, Sphaeria juglandis, Sphaeria leptostyla

Hostitelské spektrum
Především ořešák královský Juglans regia a další druhy rodu ořešáku, včetně ořešáku černého Juglans nigra. Výrazné jsou rozdíly v náchylnosti odrůd i typů semenáčů.
Příznaky napadení
Parazit napadá čepele listů, řapíky, letorosty a plody. Na listech vznikají nejdříve žlutozelené, postupně hnědnoucí, různě velké ohraničené skvrny. Menší skvrny mají výrazné tmavě hnědé lemování. Při silném napadení se skvrny spojují, dochází ke svinování a předčasnému opadu listů. Na nervatuře listů a na řapících hnědé, protáhlé, mírně propadlé skvrny. Na letorostech protáhlé propadlé šedohnědé skvrny. Na plodech různě velké (obvykle 2–8 mm), často nepravidelné, mírně propadlé, šedohnědé až černé skvrny. Skvrny splývají, poškozené plody druhotně osídlují saprofytické houby (především Trichothecium roseum a Alternaria spp.), velmi silně poškozené plody opadávají. Na napadených částech se vytvářejí plodnice acervuli s konidiemi.
Životní cyklus
Parazit přezimuje na napadených opadlých listech, příp. plodech, kde se postupně vyvíjejí a na jaře vyzrávají plodničky peritecia s vřecky a askosporami. Askospory jsou zdrojem primárních infekcí. Obvykle jsou zralé v první polovině května a postupně se uvolňují v závislosti na dešťových srážkách do konce června. Na napadených částech se vytvářejí plodnice acervuli a konidie, které jsou zdrojem sekundárního šíření, k němuž dochází až do konce léta. 
Choroba se šíří především za teplejšího (optimum 18–22 °C) a deštivého počasí. Askospory se uvolňují z plodnic po zvlhčení a ke klíčení askospor i konidií a k infekci může dojít jen při ovlhčení rostlinných částí.
Hospodářský význam
Velmi škodlivé onemocnění, především ořešáku královského. Při silném napadení dochází k předčasnému opadu listů a k významnému poškození i opadu plodů. V důsledku předčasného opadu listů hůře vyzrávají dřevní části a je zvýšené riziko poškození při přezimování.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Významná jsou především preventivní opatření, která omezují podmínky pro šíření onemocnění (výběr stanoviště, vzdušnost porostu a koruny stromu). Na riziková stanoviště nevysazovat náchylné odrůdy. Součástí ochrany by měla být likvidace opadlých listů, na nichž houba přezimuje.
Chemická ochrana rostlin
Zásady správné aplikace
Chemická ochrana se provádí především ve školkách a v mladých výsadbách. Ošetřuje se v období před květem a po odkvětu a ošetření se podle potřeby 1–2x opakuje v intervalu 7–14 dní. Počet postřiků a interval mezi postřiky musí zohlednit infekční tlak. Měďnaté fungicidy současně tlumí i případný výskyt bakteriální spály ořešáku (Xanthomonas arboricola pv. juglandis).
Nový

Flowbrix 5 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 890,00 Kč s DPH
Nový

Flowbrix 10 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 980,00 Kč s DPH
Nový

Flowbrix 20 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 820,00 Kč s DPH