hnědá stonková hniloba (Mycocentrospora acerina)

hnědá stonková hniloba a spála květů kmínu
Mycocentrospora acerina

říše: houby (Fungitřída: Dothideomycetes

další názvy: antraknóza kmínu, hnědá skvrnitost kmínu

vědecká synonyma: Centrospora acerina, Cercospora acerina, Cercospora carvi

Hostitelské spektrum
Druhy rostlin z čeledi miříkovitých Apiaceae- kmín, mrkev, petržel, celer; ale i javory (Acerspp.), violky (Viola spp.), kosatce (Iris spp.) a prvosenky (Primula spp.).
Příznaky napadení
Nejvíce jsou napadány řapíky, ale i listové čepele, lodyhy a květenství, kde se vytvářejí hnědé, oválné skvrny, 1 až 3 cm dlouhé. V místech skvrn se stonky lámou a kmín v ohniscích poléhá. 
Životní cyklus
Patogen přetrvává na rostlinných zbytcích a je přenosný osivem. Onemocnění se šíří od báze rostliny do horních částí. Výskyt choroby podporuje chladné, deštivé počasí při vzcházení a výsev na těžších půdách.
Hospodářský význam
Při silnějším výskytu snížení výnosu i kvality sklizených semen. Snížení počtu rostlin na jednotku plochy. 
Jedna z  nejzávažnějších chorob kmínu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Správná agrotechnika.
Hluboká orba (rytí). 
Minimálně šestiletý odstup mezi kulturami kmínu a dalšími hostitelskými rostlinami. 
Používat jen zdravé osivo a toto mořit. 
Pečlivé a včasné odstraňování napadených částí rostlin nebo celých rostlin.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Lze použít biologický přípravek Gliorex (na bázi mykoparazitických hub Clonostachys roseaTrichoderma asperellum), registrovaný u ÚKZÚZ jako pomocný rostlinný přípravek, který mimo jiné redukuje klidová stadia (sklerocia) některých hub v půdě.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření. Ošetřuje se na počátku tvorby květní osy a před květem
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Expresní doprava