ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

hnědá rzivost žita (Puccinia recondita)

hnědá rzivost žita
Puccinia recondita

říše: houby (Fungitřída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

další názvy: rez žitná

vědecká synonyma: Puccinia rubigo-vera, Puccinia dispersa, Puccinia secalina, Aecidium anchusae

Hostitelské spektrum
Žito, tritikale, sveřepy, některé druhy rodu ječmen Dvoubytná rez. Mezihostitelskými druhy jsou prlina rolní, pilát lékařský, popř. kamejka lékařská.
Příznaky napadení
Na lícové straně listových čepelí se v období po vymetání žita objevují rezavě hnědé roztroušeně rozmístěné kupky letních výtrusů. V průběhu 14–21 dnů mohou u náchylných odrůd pokrýt téměř celou listovou plochu. Ihned po vytvoření pukají a uvolňují urediospory. V průběhu dozrávání porostů žita se na obou stranách listových čepelí objevují kupky zimních výtrusů, které jsou tmavě hnědě až černě zabarveny, bez trhání pletiva na jejich povrchu. Napadení listů v důsledku potrhání listové epidermální vrstvy provází jejich rychlá desikace.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě mycelia v listech nebo urediospor na rostlinách ozimého žita. S příchodem vyšších teplot nad 22 °C se začínají rychle tvořit nové kupky urediospor, které znovu infikují hostitelskou rostlinu. Teliospory, které se tvoří v průběhu dozrávání porostů žita, mohou rovněž přezimovat na mezihostiteli.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Silné a opakující se epidemie způsobují velmi vážné snížení výnosu redukcí hmotnosti 1000 zrn.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zásadní význam má pěstování rezistentních odrůd. Důležité je odrůdově pestré složení pěstovaného sortimentu i na menších územích, které zpomaluje rychlý plošný rozvoj epidemie, a včasné ničení výdrolu.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při výskytu od fáze (BBCH 39), zpravidla v době metání (BBCH 51–59). Zásahy se obvykle provádějí proti celému komplexu chorob listů a klasů.