ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

hnědá kořenová hniloba hrachu (Thanatephorus cucumeris)

1-2 z 2
hnědá kořenová hniloba hrachu
Thanatephorus cucumeris (teleom.) - Rhizoctonia solani (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Basidiomycetesčeleď: Ceratobasidiaceae

vědecká synonyma: Hypochnus cucumeris (teleom.) – Moniliopsis solani (anam.)

Hostitelské spektrum
Luskoviny a mnoho dalších druhů rostlin.
Příznaky napadení
Rostliny žloutnou, krní a postupně odumírají. Kořeny, krčky a báze rostlin jsou hnědočerně zbarvené a podléhají buď suché nebo mokré hnilobě.
Životní cyklus
Původci přetrvávají v půdě (4–5 let) a dlouhodobě zamořují pozemky. Infekce z půdy, trvalými sporami, z nichž některé jsou dormantní (oospory, artrospory apod.). Chorobu podporuje chladné a deštivé počasí v průběhu vzcházení a před květem.
Hospodářský význam
Napadení uvedenými houbami snižuje počet rostlin na jednotku plochy v době vzcházení i během vegetace, růstové a výnosové deprese, předčasné dozrávání a negativní ovlivnění kvality sklizených semen.
Provádění ochranných opatření
 
Chemická ochrana rostlin
Moření osiva (omezení napadení klíčících a vzcházejících rostlin z půdy).