ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

háďátko severní (Meloidogyne hapla)

háďátko severní
Meloidogyne hapla

třída: Secernentea řád: háďátka (Tylenchida)čeleď: Meloidogynidae

Hostitelské spektrum
Široký okruh hostitelů, mezi hostitelské rostliny nepatří např. obilniny.
Popis druhu
Cysty jsou odumřelé pohlavně dospělé samičky.
Samci jsou hadovitého tvaru.
Příznaky poškození
Základními příznaky jsou hálky na kořenech napadených rostlin. Sekundárně dochází k nadměrné tvorbě postraních kořínků (vousatost). Napadené rostliny jsou zakrslé, může docházet i k jejich žloutnutí. Typický je ohniskovitý výskyt příznaků v porostu. 
Životní cyklus
Z vajíček v půdě se líhnou larvy již 2. vývojového stádia, vyhledávají hostitelské rostliny a pronikají do jejich kořínků. Zde pomocí styletu narušují pletivo a injektují do něj trávicí šťávy. Buňky rostlinného pletiva v okolí styletu se zvětšují a metabolity háďátka způsobují přednostní transport asimilátů do těchto buněk. V pletivu se larvy dvakrát svlékají a dospívají. Samice kladou vajíčka do želatinózní matrix tvořící vaječný vak. Samci po posledním svlékání opouštějí kořeny, migrují do půdy, kde vyhledávají kořeny se samicemi, pronikají do nich a páří se. Po vykladení vajíček samice hyne a vajíčka ve vaječném vaku se uvolňují do půdy. Háďátko severní má několik generací za rok, jejich počet je závislý na klimatických podmínkách v daném roce. Mhapla začíná svůj vývoj při půdní teplotě nad 10 °C a jeho teplotní optimum je 25–30 °C.
Hospodářský význam
Hospodářský význam druhu na brukvovité zelenině nebyl v ČR dosud zjišťován. Háďátko severní se však na našem území běžně vyskytuje a např. na kořenové zelenině jeho škodlivost roste.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
  • především odstup v pěstování hostitelských rostlin na zamořených pozemcích, který by měl činit min. 5 let (komplikací je poměrně široký okruh hostitelských rostlin);
  • omytí a důkladné očištění strojů po práci na polích s výskytem háďátka severního;
  • omezení přejezdů mechanizace z pozemků, na nichž se již háďátko vyskytuje.