ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

fomové černání stonků řepky (Leptosphaeria maculans)

fomové černání stonků řepky
Leptosphaeria maculans (teleom.) - Phoma lingam (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Ascomycetes čeleď: Leptosphaeriaceae

další názvy: fomová hniloba, fomová hniloba brukvovitých, fomové černání krčku řepky olejné, suchá hniloba

vědecká synonyma: Leptosphaeria biglobosa (teleom.), Sphaeria maculans (teleom.) - Plenodomus lingam (anam.)

Hostitelské spektrum
Brukvovité rostliny.
Příznaky napadení
Při časném výskytu to jsou tmavohnědé až černé skvrny na kořenovém krčku, které mohou vést k zaškrcení a odumření vzcházejících rostlin. Napadeny mohou být děložní i pravé listy. Na listech se objevují zprvu nažloutlé skvrny, které jsou uprostřed šedobílé s malými černými tečkami - pyknidami. Infekce se rozšiřuje i na lodyhu a v době tvorby šešulí až zrání se stonek zbarvuje šedohnědě a odumírá. Na stonku jsou béžovohnědé, podlouhlé lehce propadlé skvrny s tmavohnědým až černým okrajem, v nich se tvoří malé černé pyknidy. Skvrny je možné pozorovat i na šešulích a bočních větvích. Napadená pletiva na kořenech a bázi stonku jsou tmavohnědá, rozpraskaná a zpuchřelá - zkorkovatělá. Proto je choroba také nazývána suchá hniloba. Rostliny se v místě kořenového krčku zaškrcují a lámou, dochází k předčasnému odumírání rostlin. Na listech je možné příznaky zaměnit s příznaky chorob bílá skvrnitost řepky, plíseň brukvovitých, alternáriová skvrnitost brukvovitých nebo poškozením DAMem. Pro fomové černání stonku řepky jsou typické pyknidy uprostřed skvrn, starší se uprostřed trhají. 
Možnost záměny
Na kořenovém krčku a lodyze je možná záměna s verticiliovým vadnutím řepky, při pozdním napadení s šedou plísňovitosti brukvovitých a listovou skvrnitosti řepky (C. concentricum). Obtížně lze v některých případech odlišit fomové černání stonku řepky a verticiliové vadnutí řepky. Drobná černá mikrosklerocia V. longisporum jsou drobnější ve srovnání s pyknidami L. maculansLbiglobosa. K přesné detekci patogenu je možné využít molekulární metody (PCR). Na šešulích je možná záměna s napadením Abrassicae Pcapsellae. Pro patogeny LmaculansLbiglobosa jsou opět typické tmavé pyknidy v místě napadení.
Životní cyklus
Patogen přežívá v půdě 2–3 roky. Zdrojem nákazy jsou nezapravené posklizňové zbytky brukvovitých. Choroba je také přenosná osivem. Na napadených posklizňových zbytcích se vytvářejí pseudotecia, uvnitř se ve vřeckách vyvíjejí askospory, které jsou šířeny větrem a deštěm. Ty na podzim infikují rostliny (L. maculans, L. biglobosa). Dalším zdrojem šíření jsou konidie, které se vyvíjejí v pyknidách na napadených částech rostlin (P. lingam). U tohoto šíření se uvádí menší význam. Infekce vniká do rostlin průduchy.
Hospodářský význam
Výše škod na výnosech se pohybuje do 20 %. V západní Evropě je uváděno až 50 %. Napadení je silně závislé na zdroji infekce a průběhu počasí. Choroba je v různé intenzitě rozšířena na celém území ČR. 
Provádění ochranných opatření
Na základě hlášení signalizace nebezpečí výskytu pomocí prognostických modelů, které hodnotí splnění podmínek pro ošetření na základě průběhu počasí v konkrétní lokalitě. Splnění podmínek pro ošetření - osevní sled v pěstování brukvovitých 3 a méně let. Dlouhodobě vysoká relativní vlhkost vzduchu a vyšší teploty v období setí a vzcházení a na podzim, setí před agronomickým termínem pro danou oblast.
Preventivní opatření
Použít zdravé osivo, minimálně 3letý osevní postup, volba odolných odrůd, dodržení termínu setí, vyrovnaná výživa, omezit poškození pletiv škůdci.
Chemická ochrana rostlin
Provádí se preventivní ošetření a ošetření na počátku zaznamenaného výskytu. Ochranu vzcházejících rostlin zajistí moření osiva. Během vegetace je možné foliárně aplikovat fungicid. Optimální termín pro ošetření je podzim ve fázi BBCH 14–16 (4.–6. pravý list). Vhodný termín ošetření je na počátku dlouživého růstu na jaře. Časně jarní ošetření má pozitivní vliv na infekce vzniklé na jaře, zpomalí vývoj patogenu, ale nezničí již infekce, které vznikly na podzim.