Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

drvopleň hrušňový (Zeuzera pyrina)

drvopleň hrušňový
Zeuzera pyrina

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidopteračeleď: drvopleňovití (Cossidae)

Hostitelské spektrum
Široký polyfág. Ovocné dřeviny, ořešák (Juglans spp.), vrba (Salix spp.), topol (Populusspp.), dub (Quercus spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), jírovec (Aesculus spp.), jilm (Ulmusspp.), olše (Alnus spp.), javor (Acer spp.), jasan (Fraxinus spp.), lípa (Tilia spp.) či některé keře, jako např. kalina (Viburnum spp.), tavolník (Spiraea spp.), šeřík (Syringa spp.), rybíz (Ribesspp.) apod.
Popis druhu
Bílý motýl s modročernými skvrnami na těle a křídlech. Křídla jsou relativně úzká, s rozpětím 35–70 mm. Typické je šest výrazných černomodrých skvrn na hrudi. Tykadla jsou krátká, u samic pilovitá u samců od poloviny dvojitě hřebenitá.
Housenka je mírně zploštělá, bělavě žlutavá až žlutá s nepravidelnými hnědými skvrnami. Hlava, hrudní končetiny a anální štít jsou černé.
Životní cyklus
Motýli s noční aktivitou létají v průběhu června a července. Samičky kladou vajíčka na řapíky listů, pupeny a do štěrbin kůry. Mladé housenky nejprve poškozují mladé výhony a pupeny, později se zavrtávají do kůry, odkud následně přecházejí do dřeva, kde vyžírají vzestupnou hadovitou chodbu, v níž dvakrát přezimují. Své chodby si čistí, trus s hoblinkami vyhazují otvorem ven. Kuklí se poblíž ústí chodby, které ucpou drtinkami.
Hospodářský význam
Drvopleň hrušňový je relativně běžný druh vystupující do pahorkatin. Napadá především slabší kmínky a větve, které může vážně poškodit. V důsledku žíru housenek mladé dřeviny většinou hynou. U starších dřevin způsobuje, v důsledku odumřelých větví, prosvětlování korun.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava