Příjem objednávek na živé organismy až na 28. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem ke státním svátkům ve 27. týdnu a ke skutečnosti, že se dnem volna zkrátí doba na dodání a prodlouží se víkend a vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, přijímáme objednávky na BIOAGENS až na 28. týden.

černá rzivost trav (Puccinia graminis)

černá rzivost trav
Puccinia graminis

říše: houby (Fungitřída: Urediomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

další názvy: rez travní

vědecká synonyma: Puccinia graminis ssp. graminis, Puccinia graminis var. tritici

Hostitelské spektrum
Všechny druhy obilnin, trávy. Mezihostitelskými druhy jsou dřišťály a příležitostně také mahónie.
Příznaky napadení
Rezavě hnědé podlouhlé kupky urediospor se objevují v pozdním období nalévání zrna pšenice. Vyskytují se (na rozdíl od rzi pšeničné) převážně na listových pochvách a stéblech. V místě kupek je pokožka rostlin odchlíplá. Krátce před sklizní se objevují na stejných místech černé kupky zimních výtrusů (teliospor). Na mezihostiteli jsou na líci listů nápadné oranžové skvrny, na rubu malé žluté skupinky pohárkovitých aecií s aeciosporami.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě zimních výtrusů na posklizňových zbytcích slámy. Na jaře se vytvářejí basidiospory, které infikují mezihostitele (dřišťál, mahonie). Na něm vznikají aeciospory, které infikují obilniny či trávy. Na obilnině vznikají urediospory, které jsou ihned klíčivé a mohou být větrem přenášeny na velké vzdálenosti. Na zrajících obilninách se tvoří zimní výtrusy (teliospory).
Hospodářský význam
Vyskytuje se občasně převážně v jižních oblastech ČR. Epidemie může způsobit výrazné ztráty výnosu kvůli redukované hmotnosti 1000 zrn.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Pěstování rezistentních odrůd.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Při nutnosti chemického ošetření volit období od fáze BBCH 51 (počátek odnožování).
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava