Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

cerkosporová listová skvrnitost řepy (Cercospora beticola)

cerkosporová listová skvrnitost řepy
Cercospora beticola

říše: houby (Fungitřída: Dothideomycetesčeleď: Mycosphaerellaceae

další názvy: cerkosporová skvrnitost listů řepy, skvrnatička, cerkospora řepy

vědecká synonyma: Cladosporium echinulatum, Davidiella dianthi, Depazea beticola, Phyllosphaera beticola

Hostitelské spektrum
Patogen není vázán jen na řepu, ale vyskytuje se i na příbuzných plevelech. Často je možné chorobu nalézt na zástupcích čeledi merlíkovitých.
Příznaky napadení
Prvními příznaky napadení na listech jsou jednotlivé kruhové skvrny o průměru 3–5 mm s šedým středem a hnědým okrajem. Většinou jde o ohniskový počáteční výskyt na pozemku. Na nekrotizovaných skvrnách jsou vidět stromata jako malé černé tečky. Pokud trvá teplé a vlhké počasí, pokryjí se léze šedavým povlakem konidií. Malé skvrny se postupně slévají a posléze vytvářejí velké nekrotické plochy. Starší listy rychle odumírají a napadení pokračuje na mladších listech. Nejmladší listy nebývají nikdy napadeny.
Životní cyklus
Šíření onemocnění podporuje vlhké počasí a vyšší teploty, nejvhodnější podmínky pro šíření choroby jsou zpravidla v červenci a srpnu (průměr denních teplot pro optimální vývoj houby je asi 20–27 °C, ale houba může intenzivně růst již od 17 °C). Požadovanou vyšší vlhkost může zajistit i silnější ranní rosa, která pak v uzavřeném porostu ve spojení s půdní vlhkostí způsobí ovlhčení listů trvající až 16 hodin. Počátek napadení se předpokládá nejdříve za 5 týdnů po uzavření řádků u citlivých odrůd. U méně citlivých odrůd může být počátek napadení oddálen asi o 2 týdny. Průběh epidemie lze rozdělit na tři fáze. První stadium se týká horizontálního šíření v porostu z rostliny na rostlinu, které trvá za optimálních podmínek asi 2 až 4 týdny, než se houba rozšíří na všechny rostliny. Na horizontální šíření navazuje šíření vertikální z listu na list, přičemž míra poškození listové plochy v prvních dvou fázích epidemie zůstává pod 1 %. Třetí fáze, kdy dochází k plnému rozvoji epidemie a ničení listové plochy, se dá očekávat nejdříve za 4 až 5 týdnů od počátku epidemie.
Hospodářský význam
Choroba se pravidelně vyskytuje na porostech cukrovky v teplejších oblastech pěstování. Šíření podporuje vlhké počasí a vyšší teploty. Nejvhodnější podmínky pro šíření choroby jsou zpravidla v červenci a srpnu. Rozsah zničení listové plochy může na konci vegetace dosáhnout až 60–70 %, přičemž se jedná výhradně o listy ze středního listového patra cukrovky. Ztráty na výnosu mohou dosahovat až 20–30 % a na cukernatosti 3–4 %.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Současné agrotechnické postupy používané pro pěstování a sklizeň cukrovky k šíření choroby spíše napomáhají. Je potřeba neponechávat řepný chrást na povrchu pole, ale zapravit ho do půdy a pěstovat cukrovku na stejném nebo blízkém poli až po několika letech. V sortimentu odrůd před povolením jsou tolerantní odrůdy, které se dokáží s napadením vyrovnat samy, eventuálně za extrémně silného infekčního tlaku s minimální fungicidní ochranou. Důležitou prevencí je zařazování nehostitelských plodin do osevního sledu, jako je kukuřice, řepka, mák, brambory, luskoviny nebo oves.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava