ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

botridiové odumírání meruzalky (Botryotinia fuckeliana)

1-3 z 3
botridiové odumírání meruzalky
Botryotinia fuckeliana, Botrytis cinerea (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: hlízenkovité (Sclerotiniaceae)

další názvy: botrytida, plíseň šedá

vědecká synonyma: Sclerotinia fuckeliana

Hostitelské spektrum
Široce polyfágní a velmi variabilní parazit, který napadá všechny pěstované i divoce rostou druhy rybízů. Nejčastěji je napadán rybíz zlatý (meruzalka zlatá), velmi častá je skvrnitost listů zejména červeného rybízu.
Příznaky napadení
Napadeny mohou být listy, plody a především dřevní části. Na listech vznikají okrouhlé, ostře ohraničené, šedohnědé koncentricky uspořádané skvrny. Na větvích se vytvářejí podlouhlé nekrotické skvrny, části nad postiženými místy vadnou a odumírají. Zvláště časté je napadení meruzalky v podnožových matečnicích, roubovanců ve školkách a kmínků stromků rybízů a angreštu ve výsadbách. 
V matečnicích meruzalky jsou napadány báze letorostů, kde vznikají hnědé skvrny, které se rozrůstají až obepnou letorost, letorosty vadnou a usychají. Na kmíncích ve školkách i ve výsadbách dochází ke zduření a praskání kůry (vodnatelnost) a k vadnutí a odumírání celých nebo částí rostlin. Na postižených místech, za příznivých podmínek, vyrůstají šedé porosty konidioforů, na nichž se diferencují konidie. Na dřevních částech často pozorujeme přítomnost černých, různě velkých a utvářených sklerocií.
Životní cyklus
Přezimuje mycelium v pletivu napadených rostlinných částí nebo sklerocia. Na jaře na napadených částech i na sklerociích vyrůstají konidiofory, na nichž se diferencují konidie, které jsou zdrojem dalšího šíření onemocnění. Výjimečně se na sklerociích vytvářejí plodnice apotecia s vřecky a askosporami. V průběhu vegetace se onemocnění šíří konidiemi.
Onemocnění se šíří především za deštivého a teplejšího počasí. Infekce jsou možné v rozmezí teplot 0,5–30 °C (širší optimum 15–25 °C). K vyklíčení konidií a k infekci je zapotřebí ovlhčení nebo vysoká relativní vlhkost vzdušná (nad 85 %).
Hospodářský význam
Patogen způsobuje významné škody zejména v matečnicích meruzalky, ve školkách při pěstování stromkového angreštu a rybízů a ve výsadbách stromkového angreštu a rybízů. Je nejčastější příčinou předčasného odumírání stromků a mezerovitosti porostů.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Ochrana v produkčních výsadbách je omezena jen na komplex preventivních opatření. Významné jsou především výběr lokality (otevřené vzdušné polohy, lehké až středně těžké půdy s dostatkem vápníku), opatření zajišťující plnou vitalitu rostlin (harmonická výživa, zejména nepřehnojit dusíkem a dostatek vápníku), zabránění poranění rostlin, odstraňování napadených částí aj. 
Pro množení by měly být upřednostněny odolnější a méně obrůstající (menší počet poranění) typy meruzalky. Méně rizikové jsou krátkodobé matečnice.  
Při obdělávání, při sklizni a manipulaci je třeba minimalizovat poranění prutů a roubovanců. Sklizené pruty a roubovance zásadně ukládat v chladných dobře větratelných prostorách. Prostory pro uložení pravidelně dezinfikovat.
Chemická ochrana rostlin
Chemická ochrana doplňuje komplex ochranných opatření v matečnicích meruzalky, při uložení a roubování a po výsadbě ve školkách. Matečnice se ošetřuje na jaře (při výšce letorostů 20–30 cm) a na podzim před sklizní (1–2x). Sklizené pruty namáčíme před uložením nebo i před roubováním po dobu 30 minut do fungicidní jíchy. Obdobně lze namáčet před roubováním i rouby. Roubovanci se ošetřují 1–2x po výsadbě.