ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

bělásek zelný (Pieris brassicae)

1-2 z 2
bělásek zelný
Pieris brassicae

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: běláskovití (Pieridae)

Hostitelské spektrum
Všechny rostliny z čeledi brukvovité (Brassicaceae), tzn. brukvovité zeleniny (hlávkové zelí, květák, brokolice, kedluben, kapusta hlávková, kapusta růžičková, kadeřávek, pekingské zelí, čínské zelí, tuřín, vodnice, ředkvička, ředkev), brukvovité olejniny (řepka, řepice, hořčice), brukvovité plevele a okrasné rostliny (např. zástupce rodu Tropaeolum).
Popis druhu
Dospělci v rozpětí 52–58 mm, křídla barvy bílé. Vrchol předních křídel s černou skvrnou dosahující i přes 1/2 vnějšího okraje křídla. Samice mají navíc na předních křídlech dvě tmavé skvrny. 
Vajíčka žlutá, dlouhá 1,5 mm, vřetenovitého tvaru s podélným žebrováním. Jsou kladena ve shlucích ze spodní strany listů. 
Housenka (polypodní larva) nevýrazně zelenožlutá s černými skvrnami. Hlava tmavá. V posledním instaru přibližně 40 mm dlouhá. 
Kukla krytá, dlouhá 2,5–30 mm.
Příznaky poškození
Housenky poškozují žírem čepel listu, větší žilky zůstávají nepoškozené. Při přemnožení způsobují holožír. Napadené rostliny jsou znečištěné trusem a poškození může být vstupní branou pro choroby. 
Životní cyklus
Bělásek zelný má 2 generace. První generace létá od dubna do června, druhá pak od června do listopadu. Samice klade vajíčka ve shlucích. Housenky prvních dvou instarů zůstávají pohromadě, poté se rozlézají na nevelkou vzdálenost. Po celou dobu žíru dávají přednost vnějším listům. Kuklí se mimo hostitelskou rostlinu na domech, plotech, zdech. Přezimuje kukla.
První generace bělásků je většinou méně početná a významné škody způsobuje spíše výjimečně. Škodí druhá a v některých letech třetí generace. 
Hospodářský význam
Bělásek řepový je v porostech polní zeleniny v posledních desetiletí škodlivější než bělásek zelný, který škodí více na zahrádkách. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Housenky a kukly bělásků bývají často napadány parazitoidy (především lumčíkem Cotesia (=Apantelesglomerata) a bakteriálními a houbovými chorobami.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
Pokud se provádí zásah pouze proti housenkám, je vhodné použít povolené biologické přípravky, které jsou šetrné k predátorům a parazitoidům.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se provádí při překročení prahu škodlivosti. Nejvyšší účinnost ošetření je na 1. a 2. instar housenek, které jsou nejcitlivější a vyskytují se na vnějších listech, od 3. instaru mohou housenky zalézat do hlávek, kde nejsou insekticidy zasaženy. Pro přímou ochranu lze použít insekticidy registrované proti housenkám motýlů, případně proti žravým škůdcům.