ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

bázlivec vrbový (Lochmaea capreae)

1-2 z 2
bázlivec vrbový
Lochmaea capreae

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleopteračeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

vědecká synonyma: Chrysomela caprea, Galeruca livida

Hostitelské spektrum
Vrba (Salix spp.), bříza (Betula spp.), případně olše (Alnus spp.), habr (Carpinus spp.) a topol (Populus spp.).
Popis druhu
Brouci jsou podlouhlí, žlutavě hnědí, 4–6 mm dlouzí, s relativně dlouhými tykadly. Krovky jsou lysé, hustě tečkované.
Vajíčka, o průměru 0,5 mm, jsou bledě žlutá až hnědě žlutá.
Larvy jsou 5–6 mm dlouhé, bledě zelenkavě žlutavé s množstvím černých plošek a bradavek.
Životní cyklus
Brouci se objevují v 2. polovině května a 1. polovině června, kdy děrují mladé listy nebo ožírají jemnou kůru mladých výhonků. Oplodněné samičky kladou vajíčka těsně pod půdní povrch nebo na spodní stranu listů. Vylíhlé larvy vylézají na hostitelské rostliny, kde na spodní straně skeletují listy. Na kuklení zalézají do země. Celý vývoj trvá asi 2 měsíce. V průběhu srpna a 1. poloviny září prodělávají mladí brouci úživný žír a přezimují.
Hospodářský význam
Druh vytváří dvě odlišně potravně vázané biologické formy – vrbovou a březovou. Březová forma může na mladých, 5–10 let starých břízách způsobovat občasné holožíry. Silně napadené dřeviny postupně od vrcholu směrem dolů odumírají. Vrbová forma se občas masově přemnoží na keřovitých vrbách, případně mladých topolech, které poškozuje žírem na listech a terminálních pupenech. Výhonky se následně větví, nevyzrávají a jsou poškozovány časnými mrazy.

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH