ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

antraknóza stonků kmínu (Glomerella cingulata)

1-1 z 1
antraknóza stonků kmínu
Glomerella cingulata (teleom.) - Colletotrichum gloeosporioides (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Sordariomycetes čeleď: Glomerellaceae

další názvy: antraknóza kmínu, spála kořenových krčků

vědecká synonyma: Gnomoniopsis cingulata (teleom.), Ascochyta rufomaculans, Caulochora baumgartneri, Colletotrichum annonicola, Colletotrichum brachysporum, Colletotrichum chardonianum, Colletotrichum coffeophilum, Colletotrichum dracaenae, Colletotrichum exiguum, Colletotrichum fructigenum

Hostitelské spektrum
Polyfágní houba s velmi širokým okruhem hostitelů.
Příznaky napadení
Napadené rostliny v důsledku totální destrukce kořenů, krčků a stonkových bází v průběhu vegetace postupně zasychají a odumírají.
Životní cyklus
Zdrojem nákazy je půda. Infekce se šíří z půdy, při vyšším stupni napadení rostliny odumírají. Chorobu podporuje deštivé počasí při vzcházení a výsev na těžších půdách.
Hospodářský význam
Snížení počtu rostlin na jednotku plochy.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zdravé osivo, správná agrotechnika, vhodný osevní sled - časový odstup při opětovném zařazení kmínu 6 let.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.    
Lze použít biologický přípravek Gliorex (na bázi mykoparazitických hub Clonostachys roseaTrichoderma asperellum), registrovaný u ÚKZÚZ jako pomocný rostlinný přípravek, který mimo jiné redukuje klidová stadia (sklerocia) některých hub v půdě.

Gliorex

Pomocný rostlinný přípravek
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
100,00 Kč s DPH
Další možnosti: Velikost balení