Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

antraknóza salátu (Microdochium panattonianum)

antraknóza salátu
Microdochium panattonianum

říše: houby (Fungitřída: Sordariomycetes čeleď: Hyponectriaceae

vědecká synonyma: Ascochyta suberosa, Didymaria perforans, Marssonia panattoniana, Marssonia perforans, Marssonina panattoniana

Hostitelské spektrum
Hostitelskými rostlinami je salát a další kulturní a plané druhy rodu locika (Lactuca) a čekanka (Cichorium). V omezeném rozsahu houba napadá i další pěstované nebo planě rostoucí rostlin (včetně plevelných) z čeledi hvězdicovitých (Asteraceae).
Příznaky napadení
První příznaky se objevují na spodní straně listů nebo na řapících v podobě kruhovitých až hranatých, vodnatých, drobných (od velikosti špendlíkové hlavičky do 5 mm), světlezelených skvrn, které jsou tmavě lemované nebo ohraničené nervaturou. Skvrny se postupně zvětšují, pletivo tmavne, odumřelé pletivo vypadává a dochází k perforaci listů. Na hlavních nervech se tvoří nepravidelné, propadlé, 4–5 mm velké hnědé skvrny. Infekce postupuje od vnějších listů směrem dovnitř hlávek. V případě napadení již mladých rostlin, může docházet k jejich krnění, popř. úhynu. 
Kromě toho napadá lodyhy kvetoucích rostlin, na nichž se tvoří protáhlé, mírně propadlé skvrny rezavě hnědé barvy. Při napadení květenství dochází k deformaci květů, jejich hnědnutí a odumírání. Při vysoké vzdušné vlhkosti je možné na okraji skvrn pozorovat světle růžovou sporulaci houby. Nejvíce jsou napadány porosty v nevytápěných sklenících.
Možnost záměny
Podobné příznaky, avšak v našich klimatických podmínkách v mnohem menším rozsahu, může způsobovat i houba Septoria lactucae.
Životní cyklus
Houba přezimuje především na posklizňových zbytcích. Primárním zdrojem mohou ale být i plevele z čeledi hvězdnicovité (např. pěťoury, mléče, pcháče, jestřábníky, starček, turanka aj.) nebo infikované osivo. Během vegetace se patogen z rostliny na rostlinu rozšiřuje pomocí konidií a to jak vodními kapkami, tak i jen jemnou mlhou. Choroba se šíří především za dlouhodobějšího chladného a vlhkého počasí a při pěstování salátu v težkých nepropustných půdách.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Základem ochrany je likvidace napadených rostlin a dodržování zásad střídání plodin. V některých případech stačí odstraňování vnějších listů a to i nejen v průběhu vegetace, ale je-li salát odesílán na delší vzdálenosti pak i po sklizni
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava