ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

alternáriová skvrnitost máku (Pleospora herbarum)

1-4 z 4
alternáriová skvrnitost máku 
Pleospora herbarum (teleom.) - Stemphylium botryosum (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Dothideomycetes čeleď: Pleosporaceae

další názvy: černě, čerň máku

vědecká synonyma: Alternaria putrefaciens, Clasterosporium putrefaciens, Clasterosporium putrefaciens var. crucipes, Delacourea samarae, Macrosporium commune, Macrosporium parasiticum, Macrosporium sarcinula, Phoma albicans, Pleospora albicans, Pleospora asparagi

Hostitelské spektrum
Polyfágní houba napadající hlavně oslabené rostliny.
Příznaky napadení
Na zelených částech rostlin oslabených různými vlivy (kroupy, škůdci) nebo za vlhkého počasí i na nepoškozených zdravých makovicích se tvoří souvislé nebo rozptýlené tmavé olivově černé povlaky. Napadány jsou také lodyhy a listy. Na listech je napadení převážně druhotné, v místě zachycení odumřelých a napadených tyčinek nebo korunních plátků. Konidie jsou olivově hnědé, různých odstínů. Napadení listů a stonků nemá zpravidla negativní vliv na růst a vývoj rostliny. Mycelium patogenu může prorůstat do makovic, kde může dojít k hnilobě semen a kontaminaci semen, to má vliv na kvalitu sklizně. 
Možnost záměny
Na makovicích je možnost záměny s plísní máku a pleosporovou hnědou skvrnitostí máku. Povlak po napadení P. herbarum je více sazovitý. Mikroskopicky lze napadení dobře rozlišit. Konidie patogenu jsou mnohobuněčné, přehrádkované příčně (3–10) i podélně (1–10) mají tvar housky (raženky). 
Životní cyklus
Zdrojem infekce jsou posklizňové zbytky. Infekce probíhá konidiemi patogenu a to na poškozených částech rostlin a na oslabených rostlinách nepříznivými povětrnostními podmínkami (sucho nebo přemokřená půda) v období zrání máku.
Hospodářský význam
Choroba je rozšířena v celé ČR. Škody způsobené patogenem na máku nejsou kvantifikovány. Patogen zhoršuje kvalitu sklizeného produktu - kontaminace semen mykotoxiny.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zapravení posklizňových zbytků máku, dodržovat zásady střídání plodin, vyrovnaná výživa.
Chemická ochrana rostlin
Cílené ošetření proti této chorobě se zpravidla neprovádí, bývá spojeno s ošetřením proti plísní máku, bílé plísňovitosti máku nebo pleosporové hnědé skvrnitosti máku. 
Ošetření je nutné provádět preventivně před květem nebo v kvetení.

Serenade ASO 5 l

Fungicid, biopreparát proti plísňovým chorobám
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 155,00 Kč s DPH