ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria spp.)

1-2 z 2
alternariová skvrnitost brukvovitých
Alternaria spp. (Alternaria brassicae, A. tenuis, A. brassicicola, A. raphani)

říše: houby (Fungitřída: Dothideomycetes čeleď: Pleosporaceae

další názvy: čerň řepková, alternariová skvrnitost košťálovin

Hostitelské spektrum
Houby rodu Alternaria napadají téměř všechny dvouděložné rostliny. Z čeledi brukvovité (Brassicaceae) patogen napadá všechny rostliny, tzn. brukvovité zeleniny (hlávkové zelí, květák, brokolici, kedluben, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kadeřávek, pekingské zelí, čínské zelí, tuřín, vodnici, ředkvičky, ředkev), brukvovité olejniny (řepku, hořčici), brukvovité plodiny používané na zelené hnojení, brukvovité plevele. Araphanipak napadá především zástupce rodu ředkev (Raphanus).
Příznaky napadení
Černě jsou řazeny k původcům padání klíčních rostlin. Zpravidla se první příznaky objevují až na pravých listech. Jedná se o charakteristické kruhovité, světle hnědé až šedé nebo hnědočerné skvrny se žlutavým okrajem. Uvnitř skvrn se střídají světlé kroužkovité zóny s tmavšími - alternace. Jsou velké 0,5–2 cm a propadlé. Na jaře kromě napadení listů se na lodyze a větvích vyskytují podlouhlé skvrny 1–5 mm velké, ostře ohraničené, načernalé nebo šedivé s černým okrajem. Skvrny se mohou vyskytovat i na šešulích. Při silném napadení může dojít k předčasnému otevírání šešulí. 
Možnost záměny
Příznaky choroby je možné zaměnit s příznaky napadení na listech patogeny Peronospora parasitika v časných vývojových stadiích a Phoma lingam, na lodyze patogenem P. lingam, skvrny na šešulích patogeny P. lingamP. capsellae, povlaky na šešulích patogenem Botrytis cinerea. Pro příznaky alternáriové skvrnitosti brukvovitých jsou typické alternace.
Životní cyklus
Houba je přenášena infikovaným osivem nebo přežívá na posklizňových zbytcích v podobě trvalých výtrusů. Z těchto zdrojů se šíří primární infekce na řepku. V případě kontaminace osiva patogenem a příznivých podmínek pro jeho vývoj může dojít k infekci a odumření vzcházejících rostlin. Během vegetace se původce choroby přenáší větrem a deštěm pomocí konidií. Do rostliny proniká patogen průduchy nebo přímo přes voskovou vrstvičku. K rozvoji nákazy přispívá teplé (17–25 °C) a vlhké počasí. Poškozená pletiva (mechanicky, déšť, kroupy, patogen) a stárnoucí pletiva jsou napadána více.
Hospodářský význam
Houby rodu Alternaria napadají především pletiva fyziologicky odumřelá, poškozená a stárnoucí pletiva. Ztráty na výnosu nejsou kvantifikovány. Riziko ztrát se zvyšuje u dlouho nesklízených plodin. Choroba je rozšířena na celém území ČR.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Setí zdravého osiva, kvalitní zaorání posklizňových zbytků, vyrovnaná výživa.
Chemická ochrana rostlin
Provádí se preventivně nebo na počátku výskytu. Ochranu vzcházejících rostlin zajistí moření osiva. Ošetření osiva fungicidním mořidlem v případě zjištěné kontaminace osiva patogeny rodu Alternaria spp. vyšší než 20 %. Na kontaminaci osiva má vliv výskyt choroby na šešulích před sklizní. Podzimní výskyty choroby na listech nejsou zpravidla důvodem pro ošetření. U ošetření proti fomovému černání stonku na podzim je zpravidla zaznamenáván i vliv na snížení výskytu alternáriové skvrnitosti na listech. Ošetření v kvetení řepky proti bílé hnilobě řepky snižuje v závislosti na volbě přípravku, infekčním tlaku Alternaria spp. a době infekce výskyt alternáriové skvrnitosti brukvovitých. Fungicidní ošetření ke snížení napadení šešulí se provádí v kvetení řepky.